Introduktion til Subliminal Psykologi & ST-behandling

Subliminal psykologi repræsenterer en ny indsigt i, hvordan sindet, hjernen og kroppen samarbejder og påvirker hinanden. Denne indsigt har ledt til udviklingen af en innovativ behandlingsmetode kendt som ST-behandling, som effektivt kan adressere mange kroniske smerter og lidelser.

Årsagen til kroniske smerter skal ofte findes i hjernen

I dag har vores forståelse af kroniske smerter udviklet sig markant. Vi anskuer dem ikke længere som isolerede problemer, men snarere som symptomer på en kompleks forstyrrelse i samspillet mellem sindet, hjernen og nervesystemet.

 

Det er blevet anerkendt, at hjernen spiller en central rolle i opfattelsen og oplevelsen af smerte. Forskning har vist, at hjernen kan forstærke smertesignaler eller endda producere smerte uden nogen åbenlys fysisk årsag. Dette betyder, at selvom smerten mærkes i kroppen, kan dens rod ofte spores tilbage til forstyrrelser eller dysfunktioner i hjernen og nervesystemet.

Hvad er ST-behandling?

Neuroforskning har vist, at hjernen har en bemærkelsesværdig evne kaldet neuroplasticitet, hvilket betyder, at den kan ændre sig og tilpasse sig over tid. Dette åbner op for muligheden for at ændre hjernens problematiske kommunikationsmønstre og dysfunktionelle reaktioner på forskellige stimuli.

 

ST-behandling, også kendt som subliminal terapeutisk behandling, er designet til at udnytte hjernens neuroplasticitet til at foretage dybtgående ændringer. Gennem anvendelse af subliminale teknikker kan vi i dag omprogrammere uhensigtsmæssige reaktionsmønstre i sindet og hjernen.

Symptomfri på kort tid

Denne behandling kan sammenlignes med en mild form for hypnose, hvor hjernen arbejder på et imponerende højt niveau. Det føles som at drømme, hvor man er fuldstændigt rolig, har fuld kontrol og oplever en behagelig tilstand, der breder sig gennem kroppen. Denne behagelige proces medfører ofte en opløftet energi og en øget følelse af autonomi.

Effekten af ST-behandling sker bemærkelsesværdigt hurtigt. Med mellem 3 og 6 behandlinger vil man ofte opleve enten fuldstændig symptomfrihed eller en reduktion af symptomer med op til 80%.*

*Individuelle resultater kan variere. Nogle vil opleve hurtig lindring af symptomer, andre kan have behov for flere sessioner.