Hvad er aphantasia?

Aphantasia er navnet på en tilstand, hvor man fuldstændigt eller til dels mangler evnen til at fremkalde sig billeder med sit indre øje, dvs. inde i hovedet. Det anslås, at 2 til 5 procent af befolkningen har en livslang manglende evne til at danne mentale billeder, dvs. de har ikke friheden at lukke øjnene og danne indre billeder med deres indre blik.

Læs videre om nogle af de usynlige forskelle, der findes blandt os mennesker, og hvorfor netop visualiseringsteknikken er vigtig, når man skal behandles med Subliminal Psykologi, og hvilke andre muligheder der heldigvis er for behandling, når man ikke kan danne indre billeder. 

Luk øjnene og tænk så på en god ven, din far eller måske din mor. Hvor tydeligt kan du se deres ansigter? For nogle mennesker er det lige så elementært at fremkalde mentale billeder som det er at trække vejret. For andre er det enten helt umuligt eller lidt vanskeligt.

 

Den menneskelige oplevelse af at kunne danne billede inde i hovedet blev navngivet 'aphantasia' i 2015. Faktisk opdagede man lidelsen for omkring 150 år siden i forbindelse med en hjerneoperation, hvor patienten efterfølgende operationen meddelte sin læge, at han ikke kunne se eller danne indre mentale billeder længere. Lægen forstod i første omgang ikke hvad patienten mente, men efterfølgende blev oplevelsen noteret.

 

Lægens reaktion er her 150 år senere den samme, når snakken falder på indre billeder. Vi taler aldrig om den indre oplevelse og de forskellige måder vi lever og ser verden på. Vi tager lidt for givet, at vi er ens på dette område. 

 

Det indre øje eller blik er noget vi sjældent taler meget om.Det tages ofte for givet, at man ex. kan tælle springende får, når man går i seng. De fleste kan naturligvis tælle springende får, men det betyder ikke at alle falder i søvn til indre billeder af springende får. Ikke sjældent bliver man i en meditation eller anden afslapningsøvelse bedt om at visualisere ex. en solopgang eller havet, og langt de fleste vil i så fald kunne fremkalde sådanne billeder, mens andre ikke ville kunne se noget som helst. 

 

Men for de fleste af os er visuelle billeder afgørende for hukommelse, dagdrømme og fantasi. Nogle mennesker mangler tilsyneladende helt et indre øje og finder det umuligt at fremtrylle sådanne visuelle billeder - og deres manglende evne til at gøre det kan påvirke deres evne til at lære og deres uddannelsesmæssige ydeevne.

 

Neurologer betegner i dag denne manglende evne til at danne mentale billeder som "medfødt aphantasi" - fra de græske ord a, der betyder "uden", og phantasia, der betyder "evne til at danne mentale billeder" - og de mener, at det påvirker cirka 2 % af befolkningen eller én ud af 50 personer. Bemærkelsesværdigt er det dog, at de, der lider af aphantasi stadig oplever visuelle billeder i deres drømme, så det ser ud til, at kun frivillig visualisering er påvirket.

 

Visualiseringsteknikken er vigtig i Subliminal Psykologi

 

Subliminal Psykologi handler om at skabe dydepsykologiske forandringer, dvs. forandringer dybt inde i psyken, hvor vi ikke har umiddelbar adgang med vores fornuft og intellekt. Man skal have engageret et såkaldt ekstrabevidst domæne, som man skal have igangsat til at lokalisere, identificere og helbrede indre konflikter og problemer, der befinder sig i hjernen og underbevidstheden.

 

Selve tavlen skal man kunne skabe med sit indre øje, og man skal gerne have mulighed for at skrive hvad man har lyst til, viske ud og strege over på denne tavle. 

 

Prøv en gang, om du kan visualisere en tavle. Prøv at skriv dit navn på tavlen. Prøve at strege dit navn ud og skriv så et andet ord. Kan du dette? - så er du særdeles velegnet til subliminal terapeutisk behandling. Omkring 95 % er i stand til at kunne visualisere eller ville let kunne lære at gøre det. 2-5 % lider af aphantasia og vil have meget svært ved at visualiere. 

 

 

Andre muligheder for kommunikation med underbevidstheden

 

Har man aphantasia og dermed ikke mulighed for at visualisere tavlen, eller er den bare vanskelig at arbejde med, så er der heldigvis andre muligheder. Èn af disse er at anvende sit indre øre. Prøv at sige dit navn højt, inde i dit hoved, dvs. med din indre stemme eller tanke og lyt så efter med dit indre øre. Kan du høre dit navn blive sagt højt? På samme måde som hvis dit navn blev sagt højt af en anden person? I så fald er du auditiv, og herved er der samme mulighed for at kunne lave subliminal terapeutisk behandling. Din underbevidsthed vil i stedet for at skrive på tavlen kunne tale og kommunikere højt, så svar kan modtages fra underbevidstheden.  

 

Ideomotoriske bevægelser og svar

 

Har man ikke adgang til hverken at kunne visualisere eller høre en stemme med sit indre øre, så er der en anden mulighed. Man anvender her underbevidstheden til at styre fysiologien, dvs. lave ufrivillige muskelbevægelser, der kan ske gennem bl.a. fingre eller fødder. 

 

Det ideomotoriske fænomen er et psykologisk fænomen, hvor man laver bevægelser ubevidst . Også kaldet ideomotorisk respons (eller ideomotorisk refleks ) og forkortet til IMR , det er et begreb inden for hypnose og psykologisk forskning. Det er afledt af udtrykkene " ideo " (idé eller mental repræsentation ) og " motorisk " (muskulær handling). Sætningen bruges mest i forbindelse med processen, hvorved en tanke eller et mentalt billede frembringer en tilsyneladende "refleksiv" eller automatisk muskuløsreaktion, man ikke selv mærker eller forstår. En ideomotorisk effekt er en ubevidst reaktion som ikke styres af den frie vilje. 

 

Her engagerer man så det ekstrabevidste domæne således det kan kommunikerer sine svar gennem små fine bevægelser i ex. fingrene eller fødderne, hvor behandleren altså kan igangsætte den dybdepsykologiske behandlingsproces. 

Nedenfor finder du et par gode visualiseringsøvelser, der kan hjælpe dig med at styrke din evne til at kunne visualisere. Du er atid velkomme til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til aphantasia og visualiseringstræning. 

Øvelse 1

 

Visualiseringstræning 

 


Tag et billede af en scene, f.eks. en udendørs begivenhed, såsom madlavning over bål. Dette skal være af personlig erfaring, så måske vil du vælge et fotografi fra din sidste campingtur. Indtast scenen i din fantasi. Tag elementerne i billedet og forestil dig, at de alle bliver levende.

 

Husk, hvordan du havde det på det tidspunkt, og bring disse minder ind i din fantasi. Det er nyttigt, hvis associationerne er behagelige, så du virkelig gerne vil bruge et billede af en fornøjelig begivenhed, så stir på scenen, indtil du mærker den.

 

Hvis det var koldt, når du lavede mad over bål udendørs, så mærk kulden. Lad dig selv ryste lidt. Mærk varmen fra flammerne i dit ansigt. Når dette er opnået, skal du lukke øjnene og holde scenen i det indre øje. Hvis du først ikke lykkes, så prøv igen.

 

Gentag processen, indtil du har det indre billede fuldt ud på skærmen i dit sind.

Øvelse 2

 

Visualiseringstræning 

 


Den anden tilgang er at finde noget, du allerede har stærke associationer til, som ikke er følelsesmæssigt, men snarere taktilt dvs. noget du kan fornemme gennem dine sanser. 

 

Tag for eksempel en citron. Hold frugten i hånden og koncentrer dig om den. Fokuser på, hvordan det føles. Tænk på hvordan det smager. Lad saften af citronen forme din mund. Duft citronen på tæt hold.

 

Se på dens lyse farve; tænk på solen og dens farvelighed. Tillad dig selv at forbinde enhver anden information eller association, der følger med citronen. Luk derefter dine øjne og se citronen stadig i din hånd, lige foran dit ansigt.

 

Gør dette to, tre eller mange gange, igen og igen, og du vil langsomt begynde at åbne det indre synsfelt, der er nødvendigt for visualisering.

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352