Behandling af afhængighed

Afhængighed er en kompleks tilstand, der involverer både psykologiske og fysiologiske faktorer. Det er kendetegnet ved en vedvarende trang til at gentage en adfærd, på trods af negative konsekvenser.Subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling) repræsenterer en ny tilgang til at håndtere afhængighed.

Hvad er afhængighed?

Afhængighed er et begreb, der dækker over en bred vifte af situationer, hvor en person oplever en stærk besættelse, trang eller et ekstremt fysisk eller psykisk behov for noget specifikt.

 

Dette kan inkludere stoffer, alkohol, pornografi, gambling, penge, mad, computerspil og andre adfærdsmønstre eller substanser.

 

Uanset den specifikke form, kan afhængighed have alvorlige konsekvenser for den enkeltes liv, sundhed og trivsel, såvel som for deres nærmeste relationer og samfundet som helhed. At forstå og adressere afhængighed kræver en holistisk tilgang, der tager højde for både de psykologiske, fysiologiske og sociale faktorer, der spiller ind.

 

Forståelse af afhængighedens underliggende dynamik

 

Afhængighedsproblematikken er ikke begrænset til det konkrete overforbrug af mad, alkohol, medicin, sex eller spil. Det væsentlige er, at dybt forankrede, ubevidste traumer, stress, uro, lavt selvværd og ængstelighed skaber en uopfyldt længsel efter mening, tilfredsstillelse og kropslig nærvær.

 

Når kroppen og sindet har fundet alternative veje til at opnå denne følelse af velvære eller sjælelig ro, fastholdes disse veje ofte, uanset de negative konsekvenser. Det synes, som om visse dele af os er underlagt stærke behov, mens andre dele af os er mere rationelle og erkender problemet i afhængigheden.

 

Vores udfordring ligger i, at det ubevidste og følelsesmæssige ofte er langt stærkere end vores rationelle fornuft og logik.

Hvordan kan Subliminal Psykologi hjælpe?

Subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling) repræsenterer en innovativ tilgang til at adressere afhængighed ved at tackle de underliggende årsager på et dybt psykologisk niveau.

 

- Behandling på ubevidst niveau: I Subliminal Psykologi anerkendes afhængighed som et resultat af processer, der udspringer fra det ubevidste psykologiske niveau. Derfor er det afgørende at behandle afhængighed på samme niveau, hvilket indebærer at arbejde med de fastlåste adfærdsmønstre i hjernen.


- Forståelse af samspil mellem sind, hjerne og nervesystem: Afhængighed forstås som en kompleks interaktion mellem forskellige systemer, herunder sindet, hjernen og nervesystemet. ST-behandling søger at adressere disse komplekse dynamikker for at skabe varige forandringer.


- Lokalisering og fjernelse af underliggende årsager: Ved hjælp af ST-behandling lokaliseres og fjernes de psykoaktive elementer, der fastholder afhængigheden i både sind og krop. Dette indebærer at identificere og løse de neurologiske impulser og psykologiske mønstre, der driver afhængigheden.


- Ændring af afhængighedsstyring impulser: Ved at fjerne de dele af psyken, der har lært sig selv at søge tilfredsstillelse gennem afhængighed, kan ST-behandling hjælpe med at mindske eller eliminere afhængigheden. Dette skaber mulighed for bedre håndtering af afhængigheden og frigørelse fra dens greb.

*Før man påbegynder ST-behandling skal man altid sikre sig, at man er grundigt undersøgt hos sin læge, og er tilbudt tilgængelige offentlige behandlingsmuligheder. 

Læs videre om priser & behandling

Fakta om afhængighed

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked