Introduktion til Subliminal Psykologi

& ST-behandling

Subliminal Psykologi indeholder en ny forståelse af hjernens og nervesystemets rolle i udviklingen og fastholdelsen af kroniske fysiske og psykiske lidelser. Subliminal Psykologi adskiller sig fra de fleste andre behandlingsmetoder på markedet som en nytænkning af hele problematikken omkring årsagen til en lang række kroniske lidelsers opståen og i ikke mindst en ny og effektiv løsning til hvordan de kan helbredes.

 

Ny forståelse for årsagen til mange kroniske lidelser

Lider du af en kronisk lidelse, som ex. migræne eller irritabel tyktarm, så har du med stor sandsynlighed erfaret, at der er begrænsede muligheder for behandling eller helbredelse indenfor rammerne af det danske sundhedsvæsen. I bedste fald kan medicinsk behandling lindre eller maskere nogle af smerterne og symptomerne, hvilket er positivt, men behandlingerne har ofte en begrænset effekt, en kortere varighed og kan medføre en række uheldige bivirkninger. Som alternativ til sundhedsvæsenets behandlingsmuligheder findes en bred vifte af alternative behandlingstilbud, der strækker sig lige fra akupunktur til fjernhealing. Det er i dag svært at finde en behandlingsmetode, der er pålidelig og helbredende.  

 

Den grundlæggende antagelse i Subliminal Psykologi, er, at mange af de lidelser og sygdomme, som lægerne ikke kan finde organiske eller fysiske årsager til eller forklaringer på bedst kan forstås som symptomer på komplekse forstyrrelser i samspillet mellem bl.a.:

 • hjernen,
 • sindet,
 • underbevidstheden
 • & det autonome nervesystem

Grundlæggende antages at vores kroppe (den menneskelige organisme er mere end  3-4 millioner år gammel) er stærke, selvopretholdende og sunde. Selv om kroppen evolutionært er gammel og stærk, så er der én ting, der kan forstyrre kroppens ligevægt og balance, og dette er indre psykologiske og følelsesmæssige konflikter. Indre konflikter opstår bl.a. når vi undertrykker vores behov og følelser og derved mister kontakten til vores instinkt. Sådanne konflikter kan opstå når vi bliver traumatiseret og bange, dvs. i de situationer og begivenheder, hvor vi overbelastes, hvor vi fryser eller oplever handlingslammelse

 

I Subliminal Psykologi antager man, at sindet og hjernen af forkellige årsager (stress, traumer, forvirring, usikkerhed etc.) kan udvikle dysfunktionelle forstyrrelser i nervesystemet, der kan tage form af kroniske lidelser. Sådanne lidelser kalder vi også psykogeniske eller psykosomatiske.  

 

 

Disse kroniske lidelser eller symptomer kan bl.a. være: 

 • Irritabel tyktarm
 • Langvarig tarmbetændelse
 • Kronisk forstoppelse
 • Migræne & hovedpine
 • Fobier
 • Traumer eller PTSD
 • Svedproblemer
 • Angst
 • OCD 
 • Depression
 • Astma
 • Kroniske smerter i kroppen
 • Leddegigt
 • Afhængighed
 • Hudproblemer
 • Tics 
 • Overtænkning eller tvangstanker
 • Søvnproblemer
  Nedtrykthed
 • Eller måske en anden kroniske lidelse?

*Vi gør opmærksom på, at man altid skal lade sig undersøge af egen læge, hvis man oplever ovenstående lidelser og fysiske symptomer, således alvorlig sygdom kan udelukkes.

 

 

Ofte er vi slet ikke fysisk syge

I Subliminal Psykologi anskuer man ikke kroppen, det fysiske eller organiske, som værende sygdomsramt, når man har en kronisk lidelse. Det er blot her vi mærker smerten eller ser symptomerne. Det såkaldte "syge" er derimod forstyrrende neurologiske og fysiologiske processer, der er opstået som følge af komplekse forstyrrelser i det naturlige samarbejde mellem hjernen, sindet, underbevidstheden og det autonome nervesystem

 

Hvor moderne lægevidenskab forsøger at behandle kroniske lidelser gennem medicinsk behandling af kroppen (som en fysisk lidelse normalt behandles), så vælger man indenfor Subliminal Psykologi at fokusere på psyken, og behandle de dele af underbevidstheden, der skaber forstyrrelser og uregelmæssigheder i kroppens sundhedstilstand.

 

I Subliminal Psykologi er fokus ikke på smerterne og symptomerne (hovedpinen, smerterne i knæet, oppustetheden i maven, astmaen eller leddegigten), men på de bagvedliggende dybdepsykologiske processer, der igangsætter disse symptomer. 

Hvorfor får vi psykosomatiske lidelser? 

De præcise årsager til kroniske lidelser og sygdomme er stadig uafklarede, men det handler sandsynligvis om samspillet mellem genetiske, emotionelle, hormonelle, miljømæssige og adfærdsmæssige forhold.

 

Når som helst i livet kan vi blive svært stresset, emotionelt overvældet eller ligefrem traumatiseret (særligt i barndom/ungdom) og der kan her ske en spontan hyperaktivitet af nervøse impulser i hjernen, når disse kommunikerer med forskellige områder af vores kroppe gennem nervesystemet. 

 

Hver gang vi oplever et psykologisk og følelsesmæssigt pres, over kortere eller længere tid, så reagerer vores krop med et fysiologisk og hormonelt modsvar.

 

Nogle af disse neurologiske, fysiologiske og hormonelle vekselvirkninger synes at være med tilbøjelighed til at kunne udvikle sig til permanente tilstande eller mønstre af mobilisering eller immobilisering i det autonome nervesystem. 

 

Hjerne, sind, underbevidsthed og autonome nervesystem kan således blive i stand til 'af sig selv': 

 • at aktivere de glatte musklers bevægelse i tarmene (irritabel tyktarm)
 • at udvide blodkarrene i hjernen (migræne & hovedpine)
 • at sende signaler om smerte, selv om der ikke er fysisk årsag (kroniske smerter)
 • at gøre dig bange for fænomener, der ikke er farlige (fobier)
 • at aktivere kæmp-eller-flygt-responssystemet uden grund (traumer, komplekser etc.)
 • at udskille stresshormoner uden årsag (traumer)

Hvordan kan ST-behandling hjælpe?

Når sindet, hjernen og kroppen af den ene eller anden årsag har udviklet et bestemt reaktionsmønster i nervesystemet, så er reaktionsmønsteret særdeles vanskeligt at slippe af med igen. Denne del (eller flere dele) får sit helt eget liv dybt nede i nervesystemet. Den kan komme og gå. Være voldsom og smertefuld eller til tider mild og svag. Men den er der hele tiden.

 

Medicinsk behandling virker meget begrænset og adfærdsændringer eller viljesanstrengelse gør heller ikke stor forskel. Vi kan ikke tænke eller handle os fri af migræne eller irritabel tyktarm. 

 

Ønsker vi forandring så må og skal vi løse problemet på det niveau, hvor det er udviklet: i det underbevidste domæne

 

Subliminal betyder "under bevidsthedens tærskel", og det er nede i dette domæne at ST-behandling gør sit terapeutiske arbejde. 

 

Netop ved at anskue kroniske lidelser som symptomer på forstyrrelser eller forkert læring i samarbejdet mellem bl.a. hjernen og nervesystemet, så får vi et helt nyt perspektiv på hvad der er problemet, og ikke mindst hvad der er løsningen. Vigtigst af alt, så efterlader den nye tilgang og effektive muligheder for behandling og helbredelse af kroniske lidelser.

 

Subliminal terapeutisk behandling har til formål at lokalisere, identificere og helbrede de forstyrrende psykologiske og neurologiske fænomener i underbevidstheden og det autonome nervesystem, der menes at være hovedårsagen til smertefulde og kroniske lidelser: Man justerer på en måde underbevidstheden således den stopper med at igangsætte uhensigtsmæssige og ubevidste aktiviteter i kroppen. 

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352