Hvad er traume & hvordan behandler man det?

For at forstå og behandle traumer er det afgørende at anerkende både de ydre begivenheder, der kan forårsage traumer, samt den indre oplevelse og reaktion, der følger med. Traumer er nemlig ikke blot det, der sker imod os, men snarere en trussel mod vores indre sammenhæng og behov, der kan føre til en begrænsning af vores autentiske selv.

 

En af de tilgange, der har vist sig lovende i behandlingen af traumer, er Subliminal Terapi (ST-behandling). ST-behandling sigter mod at adressere de dybtliggende ufrivillige psykologiske og neurologiske processer forbundet med traumer, med henblik på at genopbygge en sund forbindelse mellem sind og krop og muliggøre helbredelse. 

 

Traumets natur og konsekvenser

 

Traumer er dybtgående psykologiske oplevelser, der kan have langvarige konsekvenser for individets velbefindende og livskvalitet. De kan opstå som følge af forskellige begivenheder, såsom vold, overgreb eller andre alvorlige stressfaktorer, der overvælder individets normale håndteringsmekanismer. Når traumer opstår, bliver sind og krop overvældet af følelser og indtryk, som kan være for intense til at bearbejde på en hensigtsmæssig måde. Dette kan resultere i symptomer og reaktioner såsom posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angst, depression og andre former for psykisk belastning.

 

Traditionelle behandlingsmetoder og begrænsninger

 

Traditionelle behandlingsmetoder for traumer har typisk omfattet samtaleterapi, medicinering eller adfærdsmæssige tilgange. Mens disse metoder kan være gavnlige for mange, har de også deres begrænsninger. Samtaleterapi kan f.eks. være udfordrende for dem, der har svært ved at verbalisere deres følelser eller har oplevet traumer dybtgående. Medicinering kan lindre symptomer, men adresserer ikke nødvendigvis de underliggende årsager. Adfærdsmæssige tilgange kan ændre reaktionsmønstre, men når ikke altid ned til dybtliggende psykologiske og neurologiske processer forbundet med traumer.

 

Stress og hjernens plasticitet

 

Traumer kan forstyrre den oprindelige kommunikation og balance i kroppen, hvilket kan føre til komplekse traumer. Stressende begivenheder får vores nervesystem til at internalisere oplevelser for at hjælpe os med at håndtere dem på kort sigt. Mens dette kan være adaptivt og hjælpe med akutte trusler, kan gentagne eller langvarige stressende begivenheder føre til negative langsigtede konsekvenser. Kroppen kan opleve kronisk stress, der forstyrer den naturlige balance og sundhed. Heldigvis har hjernen en bemærkelsesværdig evne til neuroplasticitet, hvilket betyder, at den kan omstrukturere sig selv som svar på erfaringer, læring og traumer. Dette indebærer, at selvom traumer kan forstyrre den oprindelige balance og kommunikation i kroppen, kan hjernen arbejde på at genoprette denne balance ved at omstrukturere sig selv.

 

ST-behandling og transformation

 

ST-behandling, en effektiv metode til at håndtere dybdegående psykologiske og neurologiske processer ved traumer, giver os mulighed for at integrere ny viden og læring i tidligere traumatiske erfaringer, der ofte har været præget af frygt og fortrængning. Ved at arbejde med sindets og hjernens reaktioner på traumer muliggør ST-behandling transformationen af disse ufrivillige dybdepsykologiske og neurologiske processer, der tidligere har været fastlåst af traumatiske oplevelser. Dette åbner op for nye muligheder for heling og personlig vækst, da individet frigøres fra fastlåste reaktionsmønstre på begivenheder, som de ikke havde nogen kontrol over.

 

Hjernens plasticitet, dens evne til at tilpasse sig og ændre sig over tid, spiller en central rolle i denne proces. Denne plasticitet betyder, at selv gamle traumatiske begivenheder, der er gemt dybt i sindet, kan ændres ved hjælp af ny læring og viden. ST-behandling sigter mod at identificere og arbejde med bevidsthedsfænomener og psykoaktive elementer, såsom overdreven frygt for hunde efter en traumatisk oplevelse med et hundebid. For eksempel, hvis man ønsker at frigøre sig fra en fobi for hunde, kræver det en ændring af den del af psyken, der har lært at være bange for hunde. Det er irrationelt at frygte hunde, men det kan forstås, hvis man som femårig er blevet bidt af en hund. Ved at tilføre den del af psyken, der indeholder frygt og traume, ny viden og læring, kan ST-behandling standse denne dels aktivitet på grund af hjernens neuroplasticitet.

 

Ved at lokalisere og identificere disse gamle erfaringer eller oplevelser kan ST-behandling anvende sindets superbevidsthed til at ændre de følelsesmæssige fortolkninger af dem med nye, mere informerede perspektiver. Traumer er ofte karakteriseret ved en manglende evne til at nuancere eller differentiere en oplevelse, hvor følelserne kan være for voldsomme, hvilket gør det vanskeligt at integrere dem på en sund måde. Ved at arbejde med ST-behandling kan man skabe rum til en mere nuanceret og differentieret forståelse af traumatiske oplevelser, hvilket kan bidrage til helbredelse og vækst.

Opsamling

 

  • Traumer er ikke kun eksterne begivenheder, men også den interne reaktion på disse begivenheder. Det handler om, hvordan begivenheder påvirker os psykologisk og fysiologisk, og ikke nødvendigvis om begivenhedernes objektive karakter.
  • Et traume kan opstå som følge af både dramatiske og mindre dramatiske begivenheder, og det er den subjektive oplevelse af begivenheden, der definerer dens traumatiske karakter. Derfor kan selv tilsyneladende små begivenheder have dybdegående virkninger for den enkelte.
  • Traumer truer vores indre sammenhæng og behov og kan resultere i en begrænsning af vores evne til at udtrykke vores autentiske selv. Dette kan føre til en følelse af hjælpeløshed og isolation.
  • Traumer er subjektive oplevelser, og vores tidligere erfaringer og personlighed spiller en stor rolle i, hvordan vi oplever og håndterer dem. Det, der kan være traumatisk for én person, er ikke nødvendigvis traumatisk for en anden.
  • Traumer kan bekræfte vores værste fantasier og skubbe vores rationelle tanker i baggrunden, hvilket fører til en overvældende følelse af frygt og hjælpeløshed. Dette kan resultere i fobier og andre angstrelaterede lidelser.