Behandling af tvangstanker & overtænkning mv.

Tvangstanker, myldertanker og generel overtænkning kan komme til at fylde så meget, at det bliver en forhindring at leve et nogenlunde normalt liv. Med subliminal terapeutisk behandling er der nu mulighed for en anderledes løsning på problemet. 

Tvangstanker og overtænkning

Påtrængende tanker er uønskede tanker, der kan dukke op i vores hoveder uden varsel, når som helst. De er ofte gentagne - med den samme slags tanker, der dukker op igen og igen - og de kan være forstyrrende eller endda bekymrende.

 

Mennesker, der har symptomer på angst eller depression, har højst sandsynligt påtrængende tanker, men de kan ske for alle. Selvom de er harmløse i sig selv, kan de have en negativ effekt på vores livskvalitet og nogle gange påvirke den måde, vi opfører os på. De uvelkomne tanker, vi har, kan være i form af billeder, lyde eller udsagn.

 

Kognitiv adfærdsterapi

 

I dag får man normalt hjælp til tvangstanker (og andre tankeproblematikker) med kognitiv adfærdsterapi (KAT). I KAT vil du arbejde sammen med en terapeut for at lære nye måder at tænke på, der kan hjælpe dig med at blive mindre følsom over for de påtrængende tanker.

 

I et trygt og sikkert miljø kan din terapeut også hjælpe dig med at forstå de triggere eller stressorer, der aktiverer dine tvangstanker eller påtrængende tanker, med det formål, at du kan lære mestringsstrategier således du kan reagere anderledes på dem.

Behandling af tvangstanker med Subliminal Pskologi 

Tvangstanker, myldertanker og generel overtænkning kan ifølge Subliminal Psykologi opstå af mange forskellige faktorer, omstændigheder og forhold. 

 

Problemet med tvangstanker og overtænkning er, at de ofte skyldes ubevidste følelsesmæssige konflikter, der er særligt vanskelige at forstå og endnu sværere at lave om på. Kunne vi dette, så gjorde vi det jo bare.  

 

At ændre adfærd kan være svært. Det er særdeles vanskeligt at lave forandring fordi en del af os ikke ønsker at lave forandringen. Når først kroppen har udviklet en bestemt modstand, et traume eller en blokering, så fastholdes dette reaktionsmønster gerne uanset hvor uhensigtsmæssigt, begrænsende og smertefuldt det måtte være.

 

Eftersom adfærden (problemet) igangsættes fra et ubevidst neurologisk og psykologisk niveau, så skal det også fjernes på dette niveau. Her kan vi ikke komme ind kognitivt eller viljesmæssigt, men må derimod gå ad "bagvejen" dvs. via underbevidsteden.

 

Subliminal terapeutisk behandling er udviklet til at løse de konflikter, der er skabt dybt i vores psyke, og som er meget svære at ændre på ved at ændre tankemønstre og adfærd. 

Faktaboks

Priser

Læs videre om priser & behandling

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352