Hvad er forskellen på hypnose og Subliminal Psykologi?

Hvad er i forskellen på hypnose og Subliminal Psykologi? på hypnoterapi og ST-behandling? Begge terapeutiske behandlingsmetoder arbejder i underbevidsthedens domæne, modsat ex. kognitiv terapi, der arbejder i bevidsthedens domæne. Men der er afgørende forskelle på behandlingsmetoderne. Læs mere om forskellene nedenfor.

Hypnose & hypnoterapi

I hypnose arbejder man med at skabe forandring gennem underbevidstheden. Hypnose handler at man fra et ubevidst niveau fokuserer opmærksomheden på et bestemt problem, man skal altså ikke bruge sit bevidste intellekt og sine kognitive evner. 

Modsat kognitiv terapi, hvor fokus er på bevidsthedens domæne, arbejder man i hypnoterapien med påvirkning og forandring af det underbevidste domæne.

Dette fordi det ubevidste sind, i modsætning til det vågne og bevidste sind, rummer andre muligheder for at løse psykiske problematikker, aktivere motivation, definere og analysere ressourcer, behov og livsværdier, såvel som det giver mulighed for ændring af vaner, overbevisninger, følelser og adfærd.

Hypnose anvendes bl.a. til at påvirke og ændre automatiske (ubevidste) reaktionsmønstre for tanker, følelser og handlinger. Hypnose handler derfor også om fokus og præcisering. Målet er at fokusere opmærksomheden på den problematik, der skal løses. 

Man forsøger at kommunikere med den ubevidste del af personen, og man ønsker et ubevidst svar kommer fra underbevidstheden og ikke fra et bevidst sted i psyken.

At være i en 'hypnose' er normalt beskrivende for selve trancetilstanden, hvor man befinder lige i mellem stadiet, at være vågen og i dyb søvn, mens selve hypnoterapien er det terapeutiske arbejde der laves med personen, der befinder sig i trance eller hypnose.

Opsumering

 

I praksis vil man i sin trancetilstand blive guidet af sin hypnoterapeut, der vil hjælpe med at finde og løse psykiske problematikker, og gennem såkaldte suggestioner, som betyder (positive) forslag fra terapeuten til psyken med det formål at ændre på programmeringer, komplekser og fastlåstheder.

 

Man kan give forslag til underbevistheden om, at den ikke kan lide at ryge, og man vil efterfølgende mærke, at lysten til at ryge er mindsket eller stoppet.

 

Hypnoterapiens succes afhænger af hypnoterapeutens evne til at finde og fjerne problemer. Patienten er en delvis aktiv del af processen. 

Subliminal Psykologi & ST-behandling

I Subliminal Psykologi arbejder man også med at skabe forandring gennem underbevidstheden, men tilgangen eller metoden er anderledes. Dog anvendes ét hypnotisk element kaldet trance eftersom man i ST-behandling skal kunne visualisere og modtage svar fra underbevidstheden. Dette sker i en let trancetilstand, der bedst kan sammenlignes med at "falde i staver."

Der er altså en relativ stor forskel på ST-behandling og hypnoterapi. Under en ST-behandling er man som patient ikke en aktiv del af løsningen, og, ja, nu lyder det måske mærkeligt, det er ST-terapeuten i og for sig heller ikke.

I ST-behandling anvender men nemlig et såkaldt ekstrabevidst domæne og en centrum-teknik, som på mange måder svarer til at man lader en anden og større del af psyken gøre alt det fornødne arbejde med at omstrukturere eller omprogrammere de dele af psyken, der forårsager patientens oplevelse af problemer og lidelser. 

Hvor man i hypnose anvender positive forslag (suggestioner) fra hypnoterapeuten, som klienten skal modtage i underbevidstheden, så instruerer man i ST-behandling klientens ekstrabevidste domæne i at forstå problemets årsag og finde den rette løsning. 

Ligesom kroppen selv skal hele et sår, så skal psyken selv lære at hele et psykisk sår, traume eller forstyrrelse i nervesystemet. 

Det er helt afgørende for behandlingens succes, at hverken terapeut eller klient blander sig i ekstrabevidsthedens arbejde. Man lader derimod det ekstrabevidste domæne selv lokalisere, identificere og helbrede de dele af psyken, der skaber problemerne. 

Med helbredelse menes, at ekstrabevidstheden harmoniserer og forener de dybdepsykologiske og oftest fuldstændigt ubevidste konflikter og splittelser, der medfører at sindet, hjernen, underbevidstheden og nervesystemet forårsager smerte og lidelse i kroppen.  

Opsumering

 

Modsat hypnose og hypnoterapi hvor hypnoterapeuten har til opgave, at foretage omprogrammeringer gennem såkaldte positive forslag, så engagerer man i ST-behandling et såkaldt ektrabevidst domæne. Dette autonome felt arbejder man ikke med i hypnosebehandling. 

 

Dette ekstrabevidste domæne instruerer man i at:

 

1. forstå klientens problem,

2. forstå årsagen til problemets udvikling, og

3. justere og regulere de ubevidste erfaringer, traumer, komplekser mv. der skaber problemerne. 

 

ST behandlingens succes beror på anvendelse af ekstrabevidsthedens intelligens og kapacitet til selv at lokalisere, identificere og helbrede de dele af psyken, der forårsager problemer. ST-terapeuten skal ikke forstå eller løse problemet og patienten er passiv under behandlingen. 

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352