Hvad er forskellen på hypnose og Subliminal Psykologi?

Hypnose & hypnoterapi

I hypnose arbejder man med at skabe forandring gennem underbevidstheden. Man vil her gennem et ubevidst niveau fokuserer opmærksomheden på et bestemt problem, man skal altså ikke bruge sit bevidste intellekt og sine bevidste eller kognitive evner. 

Modsat kognitiv samtaleterapi, hvor fokus er på bevidsthedens domæne, arbejder man i hypnoterapien med påvirkning og forandring af det underbevidste domæne.

Dette fordi det ubevidste sind, i modsætning til det vågne og bevidste sind, rummer andre muligheder for at løse psykiske problematikker, aktivere motivation, definere og analysere ressourcer, behov og livsværdier, såvel som det giver mulighed for ændring af vaner, overbevisninger, følelser og adfærd.

Hypnose anvendes bl.a. til at påvirke og ændre automatiske (ubevidste) reaktionsmønstre for tanker, følelser og handlinger. Hypnose handler derfor også om fokus og præcisering. Målet er at fokusere opmærksomheden på den problematik, der skal løses. 

Man forsøger at kommunikere med den ubevidste del af personen, og man ønsker et ubevidst svar kommer fra underbevidstheden og ikke fra et bevidst sted i psyken.

At være i en 'hypnose' er normalt beskrivende for selve trancetilstanden, hvor man befinder lige i mellem stadiet, at være vågen og i dyb søvn, mens selve hypnoterapien er det terapeutiske arbejde der laves med personen, der befinder sig i trance eller hypnose.

Opsumering

 

I praksis vil man i sin trancetilstand blive guidet af sin hypnoterapeut, der vil hjælpe med at finde og løse psykiske problematikker, og gennem såkaldte suggestioner, som betyder (positive) forslag fra terapeuten til psyken med det formål at ændre på programmeringer, komplekser og fastlåstheder.

 

Man kan give forslag til underbevistheden om, at den ikke kan lide at ryge, og man vil efterfølgende mærke, at lysten til at ryge er mindsket eller stoppet.

 

Hypnoterapiens succes afhænger af hypnoterapeutens evne til at finde og fjerne problemer. Patienten er en delvis aktiv del af processen. 

Subliminal Psykologi & ST-behandling

I Subliminal Psykologi arbejder man også med at skabe forandring gennem underbevidstheden, men tilgangen eller metoden er anderledes. Dog anvendes ét hypnotisk element kaldet trance eftersom man i ST-behandling skal have en direkte dialog med en såkaldt superbevidsthed.

Denne superbevidsthed er anderledes end bevidstheden og underbevidstheden, og det er en del af sindet, der er meget intelligent og som er i stand til at ændre på den læring, de idéer og forestillinger, der styrer vores ubevidste og ufrivillige adfærd. Ekempelvis fobier. 

Der er altså en relativ stor forskel på ST-behandling og hypnoterapi. Under en ST-behandling er man som patient ikke en aktiv del af løsningen, og, ja, nu lyder det måske mærkeligt, det er ST-terapeuten i og for sig heller ikke.

I ST-behandling anvender men nemlig en såkaldt superbevidsthed som på mange måder svarer til at man lader en anden og større del af psyken gøre alt det fornødne arbejde med at omstrukturere eller omprogrammere de dele af psyken, der forårsager patientens oplevelse af problemer og lidelser. 

Hvor man i hypnose anvender positive forslag (suggestioner) fra hypnoterapeuten, som klienten skal modtage i underbevidstheden, så instruerer terapeuten i ST-behandling klientens superbevidsthed i at forstå problemets årsag og finde den rette løsning. 

Det er helt afgørende for behandlingens succes, at hverken terapeut eller klient blander sig i superbevidsthedens arbejde. Man lader derimod det superbevidste domæne selv lokalisere, identificere og helbrede de dele af psyken, der skaber problemerne. 

Med helbredelse menes, at superbevidstheden forstår konflikten i underbevidstheden, og forener de dybdepsykologiske og oftest fuldstændigt ubevidste konflikter og splittelser, der medfører at vi har psykiske og visse fysiske smerter og lidelser i livet.  

Opsumering

 

Modsat hypnose og hypnoterapi hvor hypnoterapeuten har til opgave, at foretage omprogrammeringer gennem såkaldte positive forslag, så engagerer man i ST-behandling et såkaldt superbevidst domæne. Dette autonome felt arbejder man ikke med i hypnosebehandling. 

 

Dette superbevidste domæne instruerer man i at:

 

1. forstå klientens problem,

2. forstå årsagen til problemets udvikling, og

3. justere og regulere de ubevidste erfaringer, traumer, komplekser mv. der skaber problemerne. 

 

ST behandlingens succes beror på anvendelse af superbevidsthedens intelligens og kapacitet til selv at lokalisere, identificere og helbrede de dele af psyken, der forårsager problemer. ST-terapeuten skal ikke forstå eller løse problemet og patienten er passiv under behandlingen.