Hvad er forskellen på metakognitiv terapi & ST-behandling?

Subliminal Psykologi adskiller sig fra de fleste andre behandlingsmetoder på markedet. Men hvad er egentlig forskellen på metakognitiv terapi og subliminal terapeutisk behandling? Og hvordan egner ST-behandling sig i forhold til psykoterapeutiske problemstillinger? 

Metakognitiv terapi

 

Ordet meta stammer fra græsk og betyder "over" eller "bagved". Kognition betyder tænkning og anvendelse af viden. Og ordet terapi kommer af det græske ord 'Therapeuin', som betyder støtte og hjælp til finde vejen til en balance i liv, sind, adfærd og ikke mindst relationer. 

Hvor kognitiv adfærdsterapi har fokus på at ændre tankemønstres indhold og handlinger, så man tænker anderledes om og handler anderledes i forskellige situationer, så har metakognitiv terapi fokus på, at man skal give de negative og svære tanker mindre opmærksomhed.

Man løser problemet ved at flytte eller fjerne sin opmærksomhed fra det. 

Metakognitioner betyder tanker om tanker, og man anvender metakognitioner til at holde øje med sine tanker, følelser og adfærd. Man er ikke sine tanker og følelser, man har tanker og følelser. Den del, der har tankerne, kan opgive dem, hvis man bliver opmærksom på denne del. Man springer altså fra en negativ tanke-føle-bane og videre til en bedre og mere positiv tanke-føle-bane. 

Det er ikke tankerne og følelserne, i sig selv, der er problemet, det er hvordan man forholder sig til dem, dvs. indstillingen eller attituden, og derfor skal man udvikle sin såkaldte metakognitive kompetence.  

Terapiformen tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi, men de to terapiformer adskiller sig dog fra hinanden. Tanker og følelser kan ikke styres, de er en del af bevidsthedsstrømmen, men man kan lære at give dem mindre opmærksomhed. Fokus er på at finde en metode, der kan aflede dig fra at ende ud i tankemylder, tristhed eller bekymringer.

Ved at lade disse tanker fylde mindre og ved at tænke på noget andet, kan dine følelser også ændre sig. Terapien hjælper dig således med at flytte dit fokus.

Man fokuserer i denne terapiform på den bevidste behandling hvor personen skal blive bedre til at håndtere de psykologiske processer ved at administrere dem.

Opsumering

Det er meta-kognitionerne – det du tænker om dine tanker – som terapeuten forsøger at hjælpe dig med at ændre, da det er dem, der giver anledning til de uhensigtsmæssige tanke-og opmærksomhedsmønstre.

Terapien går ud på at identificere og fjerne et specifikt opmærksomhedssyndrom (kognitivt opmærksomhedssyndrom). Man flytter sit fokus fra det negative kognitive fokus, som er identificeret som den bagvedliggende årsag til al psykisk mistrivsel og lidelse, og over på det positive. 

Man antager, at man ikke kan ændre på tanker og følelser, de er der ligesom altid, men man kan udvikle en ny attitude og indstilling til de tanker og følelser der opstår. Modsat kognitiv terapi så ændrer (handler) man ikke på dem, men flytter sit fokus væk fra dem.

ST-behandling

 

Ordet Subliminal betyder 'under bevidsthedens tærskel', også at forstå som underbevidst. Og det er gennem såkaldt ubevidst læring, at ST-behandling skaber sine gode resultater. Man ændrer altså målrettet de ubevidste og aktive dele af psyken, der indeholder læring, adfærd og idéer, der skaber ubalance i liv, sind og adfærd. 

ST-behandlingsmetoden er udviklet til at skabe ubevidste forandringer sindet og nervesystemet uden at man skal selv på et bevidst niveau skal reflektere, håndtere eller arbejde med fortidens traumer og/eller lave aktive adfærdsændringer i hverdagen. 

Hvor man med metakognitiv terapi bevidst eller aktivt skal observere og ændre på tanker og følelser, så vil man med ST-behandling lade underbevidstheden selv foretage adfærdsændringen ganske ubevidst. 

Man løser problemerne ved at justere eller opløse de psykiske dele, der har skabt dem.  

Psykiske "problemer" kan ofte sidde så dybt i sindets komplekstruktur, og være så ubevidste og fortrængte, at de er næsten umulige at få løst, integreret eller bevidstgjort gennem almindelig terapi, skemaer og mentaliseringsøvelser.  

Et eksempel herpå kan være en hundefobi eller en social angst. Sådanne dele af psyken har vi ikke kontrol over med vores frie vilje. Selv om vi forstår fobien eller angsten, kan tænke og tale om den, så ændrer det ikke på de dele sidder dybt i nervesystemet og har en stærk indflydelse på psyke og krop. 

I sådanne tilfælde vil ST-behandling ofte være den foretrukne metode, fordi man her anvender underbevidstheden egne evner til at lokalisere, identificere og løse svære dybepsykologiske og ubevidste problemer. 

Opsumering

Kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, samtaleterapi og generel selvindsigtsterapi har gode effekter for mange mennesker. Der hvor ST-behandling kan være en fordel, er, når øvelserne, metakognitionen, samtaleterapien og selvindsigten ikke virker. 

Modsat metakognitiv terapi, hvor klienten skal istandgøres til at forstå, ændre indstilling til eller håndtere sine tanker og følelser gennem ny læring, arbejde og selvindsigt, så vil man med ST-behandling foretage ubevidst læring eller forandring, dvs. man lader underbevidstheden selv genuddanne (eller direkte fjerne) de psykoaktive dele af psyken, der indeholder usunde idéer, traumer, angst, stress, uholdbare forestillinger og falske begrænsninger. 

Man skal som klient intet særligt foretage sig for at blive helbredt for sine problemer, og resultatet af ST-behandlingen mærker man ofte meget hurtigt.