Hvad er irritabel tyktarm?

Mavetarmproblemer er særdeles stort problemfelt indenfor området af psykosomatiske lidelser. Mange mennesker oplever vedvarende problemer i mave og tarm som de naturligvis bliver bekymrede omkring. De opsøger herefter deres læge, og bliver måske henvist til kikkertundersøgelse for at udelukke alvorlig sygdom.

 

Når der ikke findes nogen organisk årsag til maveproblemerne konkluderes til slut "udelukkelsesdiagnosen" irritabel tyktarmIrritabel tyktarm er et syndrom, der er meget udbredt i vor tid. I Danmark har omkring 800.000 danskere symptomer på lidelsen. Symptomerne er at finde i et smertespektrum fra ganske svag og varierende smerte til direkte yderst smertefulde og livsødelæggende mavetarmsmerter.

 

Lad os blive klogere på fænomenet og hvordan man med Subliminal Psykologi kan komme fri af lidelsen. 

 

Irritabel tyktarm


Irritabel tyktarm (på engelsk IBS = irritable bowl syndrome) klassificeres som en psykosomatisk eller funktionel forstyrrelse og er altså ikke en kronisk betændelsestilstand som ex inflammation. I lægevidenskab og fysiologi er 'syndrom' betegnelsen for en samling af flere klinisk synlige tegn, symptomer, fænomener eller karakteristika som ofte optræder sammen. 

 

Den nøjagtige årsag til irritabel tyktarm er ukendt og sundhedsvæsenet kan derfor ikke tilbyde medicinsk mulighed for helbredelse. Rammes man af irritabel tyktarm så efterlades man ofte med gode råd om kostændringer, motion, mindre stress og evt. håndkøbsmedicin (HUSK eller mælkesyretabletter). Nogle gange kan adfærdsændringer hjælpe med at kontrollere eller stabilisere symptomerne, men for rigtig mange ramte er sådanne tiltag langt fra tilstrækkeligt.

 

Lad os se nærmere på hvad der sker nede i mavens mørke


Vores tarmsystem bevæger sig som en lang orm. Mavetarmkanalen står aldrig stille eller stationær, men er derimod altid i bevægelse. Bevægelsen muliggøres gennem små sammentrækninger i de glatte muskelceller i tarmvæggen.

 

Tarmvæggen er fyldt med glatte muskler som kan mobiliseres og immobiliseres og derved skabes bevægelsen. Disse glatte muskelceller reguleres ikke som skeletale muskler, der kan styres med vores frie vilje, men af ufrivillige processer, der reguleres af bl.a. hjernen, underbevidstheden og det autonome nervesystem. 

 

Glatte muskler kan skabe tyktarmskrampe eller spasmer også kaldet uregelmæssige sammentrækninger. Glatte muskelceller kan holdes sammentrukket i kort eller længere tid. Du kan læse mere om glatte muskler og forskellen mellem kroppens muskler her

 

Hvad er meningen med sådanne voldsomme sammentrækninger?

 

Tyktarmskramper finder sted hvis man har en bakteriel infektion pga. dårlig mad, der inficerer tarmen. Så skaber tarmen spasmer for at skubbe den mad, der indeholde inficerende organismer ud af kroppen. Tyktarmskramper eller tarmkramper er altså sammentrækninger, der finder sted når der er inflammation pga. en infektion eller en inflammatorisk tarmsygdom. Inflammatoriske tarmsygdomme kan også skabe tyktarmskramper.

 

Men irritabel tyktarm giver også tyktarmskramper og de kommer her, mærkeligt nok, uden en fysisk årsag. Der er nemlig ingen bakteriel årsag eller inflammatorisk årsag til sammentrækningerne. Vi kalder denne krampe for medicinsk uforklarligt. Lider man med irritabel tyktarm kan man altså få disse idiopatiske (ukendte) tyktarmskramper forskellige steder i tyktarmen, og de vil ofte være meget smertefulde.


Et andet problem med kramperne er, at de skubber afføringen enten fremad eller bagud i mavetarmsystemet. Skubber den afføringen fremad, kan det medføre diarré og tilbage sker gerne forstoppelse, da der absorberes vand fra afføringen, der gør afføringen mere knoldet. Alt efter hvor krampetrækningerne finder sted, så kan det medføre forskellige reaktioner og symptomer.   

Irritabel tyktarm kan forklares som en forstyrrelse, der er karakteriseret ved idiopatiske tyktarmskramper og pga. af disse kramper opstår voldsomme smerter og en blanding af diarré, luft i maven eller forstoppelse. Der er altså tale om symptomer, der ikke lader sig forklare medicinsk, og vi kan derfor ikke med nogen sikkerhed sige hvorfor symptomerne opstår eftersom vi ikke kan finde et fysisk problem med tarmen, som ex. en betændelsestilstand. 

 

Den psykosomatiske teori

 

Irritabel tyktarm er en særlig medicinsk tilstand, hvor den psykosomatiske teori er opstået som en forklaring på fænomenet. Den psykosomatisk teori er ikke bevist, men er alene en teori, men det er sandsynligvis den bedste teori vi har i dag.

 

Hjernen kontrollerer hele kroppen

 

Psykosomatik handler om forholdet mellem psyke og krop. Begrebet sammenholder de to ord, psyke, der betyder sind og soma der på græsk betyder krop. Nærmere taler vi om forbindelsen, når der er forstyrrelser i forholdet mellem ubevidste mentale processer og ubevidste fysiologiske og ufrivillige processer.

 

Vi ved i dag at hjernen styrer hele kroppen. Tyktarmen responderer derfor i forhold til neurologiske input fra hjernen og et stort antal neuroner fører impulser gennem nerverne fra centralnervesystemet til de glatte muskler i tarmen. Neuronerne adlyder ordre fra centralnervesystemet. Centralnervesystemet, herunder det autonome nervesystem, styrer alle ubevidste processer i kroppen, herunder hjerterytme, afføring, svedsondring mv. 

 

Vi ved også, at fordi hjernen kontrollerer kroppen så kan neurologiske betingelser forårsage symptomer i hele kroppen. Den psykosomatiske teori antager, at psykiske tilstande også kan give symptomer i hele kroppen. Ifølge den psykosomatiske teori opstår mange kroniske lidelser som følge af mentale og fysiologiske processer, der forstyrrer kroppens naturlige samarbejde. Der laves ganske enkelt uregelmæssigheder eller ændringer i kroppens ubevidste og ufrivillige funktioner. Stress, traumer eller andre voldsomme psykiske påvirkninger af nervesystemet kan altså ændre hjernens måde at kommunikere med kroppen. 

 

Ifølge den psykosomatiske teori skal årsagen til irritabel tyktarm findes i ubevidste forstyrrelser eller konflikter i nervesystemet. Disse forstyrrelser skaber kroniske problemer med krampe og anden uregelmæssig aktivitet i tarmen. Hjernen kan ganske enkelt ikke længere kontrollere kroppen tilstrækkeligt, og sender fejlagtigt hyperaktive impulser til mavetarmkanalen, der igangsætter tarmens glatte muskler, der forårsager smerte, oppustethed, løs eller hård mave samt smertefulde kramper.

En irritabel tyktarm bliver til normal tyktarm med ST-behandling

 

Psykosomatisk betyder, at vi ikke længere kan adskille det fysiske og psykiske fra hinanden, men må arbejde med de funktionelle forstyrrelser, der bliver skabt i det yderst komplekse spændingsfelt mellem krop og psyke.

 

Inden for Subliminal Psykologisk teori antager man, at det er kroppens forskellige systemer, herunder sindet, hjernen og kroppen, der af forskellige årsager (traumer eller andre psykiske stresspåvirkninger), får skabt nogle meget uheldige samarbejdsmønstre, der skaber voldsomme og kroniske smerter.

 

Man kan ikke fjerne symptomerne på en irritabel tyktarm, ved at behandle symptomerne i tarmen. Hvis lidelsen er et resultat af neurologiske forstyrrelser af nervesystemet, så skal man naturligvis have fjernet den underliggende neurologiske eller psykologiske årsag til forstyrrelserne.

 

ST-behandling er et gennembrud i behandlingen af psykosomatiske lidelser, fordi man anvender sindets egne evner til at lokalisere, identificere og helbrede de indre neurologiske og psykologiske konflikter, der er årsagen til symptomerne i tyktarmen. Når disse neurologiske og psykologiske dele er fjernet, så forsvinder symptomerne oftest fudstændigt (eller de mindskes radikalt) og man får atter en mavesund tilværelse. 

 

læs videre om behandling af irritabel tyktarm

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352