Hvad er irritabel tyktarm?

Oversigt

  1. Introduktion
  2. Irritabel tyktarm: et medicinsk mysterium!
  3. Hvad sker i tarmen?
  4. Et komplekst fænomen
  5. Opklaring af irritabel tyktarm: Den psykosomatisk teori
  6. Sådan får vi kroniske forstyrrelser i tarmen
  7. En irritabel tyktarm bliver til normal tyktarm med ST-behandling

1. Introduktion

 

Mavetarmproblemer udgør et betydeligt område inden for psykosomatiske lidelser, hvor mange mennesker oplever vedvarende ubehag i maven og tarmene, hvilket naturligt vækker bekymring. Mange af disse individer opsøger deres læge og kan muligvis blive henvist til kikkertundersøgelser for at udelukke alvorlige sygdomme.

 

Når der ikke findes nogen organisk årsag til disse problemer, stilles ofte diagnosen irritabel tyktarm som en "udelukkelsesdiagnose". Dette syndrom er udbredt i vores moderne samfund, og omkring 800.000 danskere lider af symptomerne, der spænder fra mild og variabel smerte til ekstremt invaliderende mavetarmsproblemer.

 

I denne artikel vil vi udforske fænomenet irritabel tyktarm og se, hvordan Subliminal Psykologi giver nye muligheder for at forstå og behandle denne lidelse. 

 

2. Irritabel tyktarm: et medicinsk mysterium!

 

Irritabel tyktarm, også kendt som IBS (irritable bowel syndrome), er klassificeret som en psykosomatisk eller funktionel forstyrrelse og adskiller sig derfor fra kroniske betændelsestilstande som eksempelvis inflammation. Inden for lægevidenskaben og fysiologi refererer "syndrom" til en samling af flere klinisk synlige tegn, symptomer eller karakteristika, der ofte optræder sammen.

 

Årsagen til irritabel tyktarm forbliver en gåde, og sundhedsvæsenet kan derfor ikke tilbyde en medicinsk kur. Personer ramt af irritabel tyktarm rådes typisk til at implementere kostændringer, motion og stressreduktion samt muligvis bruge håndkøbsmedicin som HUSK eller mælkesyretabletter. Selvom adfærdsændringer kan hjælpe med at kontrollere eller stabilisere symptomerne for nogle, er det ikke tilstrækkeligt for mange andre.

 

3. Hvad sker i tarmen?

 

Mavetarmsystemet fungerer som en lang orm, konstant i bevægelse takket være små sammentrækninger i de glatte muskelceller i tarmvæggen. Disse muskler reguleres af ufrivillige processer i hjernen, underbevidstheden og det autonome nervesystem og kan både mobilisere og immobilisere, hvilket skaber bevægelse i mavetarmkanalen.

 

Tyktarmskramper eller spasmer, som også kaldes uregelmæssige sammentrækninger, kan opstå uden nogen bakteriel eller inflammatorisk årsag, hvilket gør dem medicinsk uforklarlige. Disse kramper, der forekommer ved irritabel tyktarm, kan være ekstremt smertefulde og forårsage forskellige symptomer afhængigt af deres placering i tyktarmen. Et yderligere problem med disse kramper er, at de kan påvirke afføringens bevægelse gennem tarmene, hvilket kan resultere i både diarré og forstoppelse, afhængigt af retningen af bevægelsen. Denne komplekse interaktion kan forårsage en række ubehagelige symptomer og skabe stor frustration for dem, der lider af irritabel tyktarm.

4. Et komplekst fænomen

 

Irritabel tyktarm er et komplekst fænomen inden for gastroenterologi, der manifesterer sig som idiopatiske tyktarmskramper og som bringer smerte og ubehag. Disse kramper kan nemlig føre til en række symptomer, herunder diarré, oppustethed og forstoppelse.

 

På trods af omfattende medicinsk forskning forbliver årsagen til disse symptomer en gåde, da ingen fysisk patologi kan påvises i tarmen, såsom en inflammatorisk tilstand eller strukturelle abnormaliteter.

 

De idiopatiske karakteristika ved disse tyktarmskramper giver anledning til en række udfordringer for både patienter og sundhedsprofessionelle. Manglen på en klar forståelse af de underliggende årsager til irritabel tyktarm betyder, at traditionelle medicinske behandlinger ofte er utilstrækkelige til at lindre symptomerne.

 

Videnskaben bag irritabel tyktarm har afsløret komplekse interaktioner mellem tarmens glatte muskler, det enteriske nervesystem og forskellige neurokemiske faktorer. Disse opdagelser understreger den nødvendige forståelse af både psykologiske og fysiologiske faktorer i udviklingen af denne tilstand.

 

5. Opklaring af irritabel tyktarm: Den psykosomatisk teori

 

Irritabel tyktarm er en kompleks medicinsk tilstand, hvor den psykosomatiske teori har rejst interessante spørgsmål om baggrunden for fænomenet. Selvom den psykosomatiske teori endnu ikke er definitivt bevist, repræsenterer den en ledende hypotese i forståelsen af denne tilstand.

 

Interaktionen mellem sind og soma

 

Psykosomatik undersøger forholdet mellem sind og krop, idet begrebet kombinerer de to ord: "psyke" for sind og "soma" for krop. Det centrale fokus er forstyrrelser i forbindelsen mellem ubevidste mentale processer og fysiologiske, ufrivillige processer.

 

Hjernens overherredømme

 

Det er vigtigt at forstå, at hjernen er den centrale kommandoenhed for hele kroppen. Dette gælder også for tyktarmen, hvor et komplekst netværk af neuroner formidler impulser fra hjernen til tarmens glatte muskler. Disse impulser regulerer en række funktioner, herunder afføring og fordøjelse, gennem det autonome nervesystem.

 

Mental indflydelse på fysiologi

 

Den psykosomatiske teori postulerer, at psykiske tilstande kan manifestere sig i kroppen og føre til en række symptomer. Stress, traumer eller andre mentale påvirkninger kan forstyrre den naturlige koordinering mellem hjernen og kroppen. Dette kan resultere i kroniske forstyrrelser i tarmens funktion, herunder uregelmæssig aktivitet og kramper.' Selv svære betændelsestilstande er under mistanke for at kunne være forårsaget eller i hvert fald forværret af hjernens hyperaktivitet og forstyrrende neurologiske impulser, men forskningen er meget langt fra konkret evidens herfor.

 

At udforske irritabel tyktarm

 

Irritabel tyktarm menes at have sine rødder i ubevidste forstyrrelser i nervesystemet, hvilket fører til kroniske symptomer som smerte, oppustethed og ændringer i afføringsmønstre. Den psykosomatiske tilgang til denne tilstand bidrager til en dybere forståelse af de komplekse interaktioner mellem sind og krop, og åbner døren for innovative behandlingsmetoder og interventioner.

6. Sådan opstår kroniske forstyrrelser i tarmen

 

  1. Når som helst vi bliver stresset eller presset, kan hjernen kommunikere til det autonome nervesystem, at der skal ske en stressfysiologisk immobilisering eller mobilisering i tarmene.
  2. Denne kommunikation bliver af uforklarlige årsager forankret i kroppens autonome nervesystem, og bliver herefter til en automatreaktion i hjernen, som vi ikke længere har kontrol over. 
  3. Det er denne spontane og ufrivillige immobilisering og mobilisering af tarmvæggene, der fører til kramper, mavesmerter, oppustethed, slim i afføringen, luft og diarré eller forstoppelse.

7. En irritabel tyktarm bliver til normal tyktarm med ST-behandling

 

Mange kroniske mave-tarmproblemer, herunder irritabel tyktarm, vil skyldes hyperaktivitet i neurologiske processer i hjernen, som sender impulser og signaler til det autonome nervesystem, der regulerer glatte muskler i kroppen, herunder tarmene. Behandlingen af irritabel tyktarm kræver derfor en tilgang, der går ud over blot at lindre symptomerne. ST-behandling repræsenterer et gennembrud inden for behandlingen af psykosomatiske lidelser ved at udnytte sindets superbevidste evner til at identificere og helbrede indre neurologiske og psykologiske konflikter, der ligger til grund for symptomerne i tyktarmen. Ved at adressere disse konflikter kan symptomerne forsvinde eller markant reduceres, hvilket muliggør genoprettelsen af en særdeles sund mavefunktion.