Komplekst traume & kronisk sygdom

Hvad betyder komplekst traume?

 

"Komplekst traume" refererer til en type traume, der typisk opstår gentagne gange og over en længere periode, ofte i barndommen eller i interpersonelle relationer.

 

Modsat enkeltstående traumatiske begivenheder, såsom en bilulykke eller en naturkatastrofe, involverer komplekst traume en vedvarende eksponering for flere traumatiske oplevelser. Disse oplevelser kan omfatte følelsesmæssig, fysisk eller seksuel mishandling, forsømmelse eller andre former for vold i relationer, hvor der er en forventning om tillid eller omsorg.

 

Effekterne af komplekst traume kan være dybtgående og omfattende, påvirke forskellige aspekter af individets udvikling, herunder deres emotionelle, kognitive, sociale og fysiologiske funktion.

 

Almindelige symptomer på komplekst traume kan omfatte:

  • Emotionel dysregulering: Svært ved at håndtere og udtrykke følelser, opleve intense humørsvingninger og føle sig overvældede af følelser.
  • Tilknytningsproblemer: Udfordringer med at danne og opretholde sunde relationer, herunder vanskeligheder med tillid, intimitet og grænser.
  • Kognitive svækkelser: Problemer med opmærksomhed, koncentration, hukommelse og eksekutiv funktion.
  • Selvbillede og identitetsproblemer: Følelser af værdiløshed, skam og en forvrænget selvopfattelse, ofte stammende fra oplevelser af ugyldiggørelse og selvbebrejdelse.
  • Somatiske symptomer: Fysiske manifestationer af traume, såsom kroniske smerter, mave-tarmproblemer og autoimmune lidelser, ofte på grund af dysregulering af nervesystemet.
  • Reaktivering af traume: Gentagne mønstre af adfærd, relationer eller mestringsteknikker, der ubevidst genskaber aspekter af de oprindelige traumatiske oplevelser.
  • Kompleks PTSD (C-PTSD): Nogle individer, der oplever langvarigt og alvorligt traume, kan udvikle kompleks posttraumatisk stresslidelse, karakteriseret ved yderligere symptomer såsom emotionel dysregulering, forstyrrelser i selvopfattelse og vanskeligheder i relationer.


Terapi for komplekst traume involverer ofte en omfattende og integreret tilgang, der adresserer både de psykologiske og fysiologiske virkninger af traume. Terapeutiske metoder såsom traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi, øjenbevægelsesdesensibilisering og bearbejdning (EMDR), somatisk oplevelse og tilknytningsbaserede interventioner kan anvendes til at fremme heling og bedring.

 

Det er vigtigt at anerkende, at heling fra komplekst traume er en kompleks og individualiseret proces, der kræver tålmodighed, medfølelse og støtte. Med de rette ressourcer og interventioner kan personer, der er påvirket af komplekst traume, udvikle modstandsdygtighed, genskabe en følelse af sikkerhed og handlekraft og genoptage deres liv.

Komplekst traume og kronisk sygdom

 

En vigtig observation, som Gabor Maté har gjort, er sammenhængen mellem komplekst traume og udviklingen af kroniske lidelser. Forskning har vist, at oplevelser af traume og langvarig stress kan påvirke kroppens immunforsvar og inflammatoriske respons, hvilket øger risikoen for at udvikle en række kroniske sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, diabetes, autoimmune lidelser og andre inflammatoriske tilstande.

 

Gabor Maté har bemærket, at komplekst traume ikke kun påvirker individets psykiske velbefindende, men også deres fysiske sundhed. Ifølge Maté kan langvarig eksponering for stress og traumatiske begivenheder føre til en dysregulering af det autonome nervesystem og det endokrine system, hvilket resulterer i kronisk inflammation og en øget sårbarhed over for sygdom.

 

Desuden påpeger Maté, at individer, der har oplevet komplekst traume, ofte udvikler uhensigtsmæssige coping-mekanismer, såsom selvmedicinering med alkohol eller stoffer, usunde spisevaner og overdreven arbejdsbelastning, for at håndtere deres smerte og stress. Disse adfærdsmønstre kan yderligere bidrage til udviklingen af kroniske lidelser og komplicere helingsprocessen.

 

For at adressere sammenhængen mellem komplekst traume og kronisk sygdom er det afgørende at integrere en helhedsorienteret tilgang til behandling, der ikke kun fokuserer på at lindre symptomer, men også på at adressere de underliggende årsager til traume og stress. Dette kan omfatte terapeutiske interventioner såvel som livsstilsændringer, der fremmer heling på både psykisk og fysisk niveau.