Behandling af komplekst traume

Komplekst traume refererer til en form for psykologisk traume, der opstår som følge af gentagne eller langvarige traumatiske begivenheder, især i barndommen. Disse traumer kan omfatte misbrug, forsømmelse, vold i hjemmet, kronisk sygdom eller andre stressende forhold, der påvirker en persons udvikling og funktion.

Behandling af kompleks traume

PTSD er en psykisk lidelse, som kan opstå, hvis man har været ude for en traumatisk oplevelse. Kompleks traume, eller kompleks PTSD, er en tilstand, der opstår som følge af gentagne eller langvarige traumatiske begivenheder, der påvirker en persons funktionsevne og trivsel. Mens mange forbinder traumer med ekstreme eller voldsomme begivenheder, kan traumer også være mere subtile og vedvarende, såsom langvarigt misbrug eller forsømmelse.

 

Når vi oplever traumer, kan vores nervesystem blive overbelastet, især hvis traumatiske begivenheder finder sted i barndommen. Dette kan føre til en række psykologiske og fysiske reaktioner, herunder kroniske psykosomatiske forstyrrelser og overdreven følsomhed over for stress.

 

En central del af kompleks traume er den måde, hvorpå fortidens traumatiske erfaringer påvirker vores opfattelse af og reaktioner på nutidige situationer. Traumer kan begrænse vores evne til at reagere fleksibelt og kan føre til, at vi bliver mere fastlåste i bestemte adfærdsmønstre eller reaktioner.

Hvordan kan ST-behandling hjælpe?

Kognitiv terapi spiller en afgørende rolle i behandlingen af kompleks traume, også når der arbejdes med underbevidstheden for at åbne op for kropslig forløsning af dybt ubevidste og integrerede reaktionsmønstre.

 

Kognitiv terapi fokuserer på at identificere og ændre de negative tankemønstre og overbevisninger, der kan være blevet dannet som følge af traumatiske oplevelser. Disse negative mønstre kan bidrage til vedligeholdelse af symptomer såsom angst, depression og følelsesmæssig dysregulering. Ved at udfordre og revidere disse negative tanker kan kognitiv terapi hjælpe med at ændre den måde, en person opfatter sig selv, andre og verden omkring dem på.

 

Samtidig kan arbejdet med underbevidstheden, såsom dem der udføres i ST-behandling, bidrage til at løsne og forløse dybt forankrede traumatiske reaktionsmønstre, der er lagret i kroppen. Dette kan omfatte psykologiske og neurologiske reaktionsmønstre, der er blevet undertrykt eller fortrængt som følge af traumatiske oplevelser.

 

Når disse dybt forankrede mønstre løsnes og forløses, kan det åbne op for en mere integreret og helhedsorienteret tilgang til helbredelse. Ved at kombinere kognitiv terapi med arbejdet med underbevidstheden, kan en person opnå en dybere forståelse og forløsning af deres traumatiske oplevelser på både kognitivt, følelsesmæssigt og kropsligt plan.

Læs videre om priser & behandling

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked