Glat muskulatur og nervesystemet

Ved ST-behandling arbejder vi med at regulere det kædemønster, der er ansvarligt for kroniske lidelser. Vi retter vores opmærksomhed mod de dele af hjernen og underbevidstheden, der udsender hyperaktive impulser til det autonome nervesystem. Disse impulser resulterer i unødvendig aktivering af kroppens glatte muskler, hvilket menes at udløse smertefulde fysiologiske tilstande og lidelser forskellige steder i kroppen. For at forstå, hvordan neurologiske og psykologiske processer påvirker den fysiske krop, er det vigtigt at have indsigt i glatte musklers funktion samt den mekanisme, hvorved psykologisk konditionering igangsætter ubevidste fysiologiske processer.

 

Forholdet mellem psyke, sind og krop er dybt indgroet og komplekst

 

Når vi sanser, tænker og føler, udløser det en række neurologiske, psykologiske og fysiologiske reaktioner, der arbejder i harmoni som en helhed. Vores mentale og følelsesmæssige tilstande har direkte indvirkning på den fysiske krop, da enhver tanke eller følelse ledsages af tilsvarende fysiologiske og biokemiske processer.

 

Den fysiologiske hjerne og bevidstheden i sindet udgør et komplekst system, hvor både energetiske og fysiologiske processer spiller sammen. Denne kompleksitet gør det udfordrende for videnskaben at studere samspillet, da de neurale signaler bevæger sig med enorme hastigheder, og systemet er i konstant forandring. Derfor er det en udfordring for videnskaben at fuldt ud forstå, hvordan den psykiske energi påvirker den fysiske krop.

 

Når vi oplever intense følelser som vrede eller frygt, påvirker det blodgennemstrømningen, fordøjelsen, kirtelfunktionen og andre fysiologiske processer i kroppen. Disse processer styres af det underbevidste sind, der regulerer de fysiske reaktioner. Det involverer blandt andet de glatte musklers system, som styrer blodgennemstrømningen, kirtelaktiviteten og fordøjelsen, uden vores bevidste opmærksomhed.

 

Disse glatte muskler er påvirket af vores underbevidste oplevelser, overbevisninger og følelser, der er resultatet af vores livserfaringer og konditionering. Denne ubevidste indflydelse kan være både funktionel og dysfunktionel og spiller en afgørende rolle i vores sundhed og velbefindende.

 

Når vi arbejder med psykosomatiske udfordringer, er det afgørende at forstå denne sammenhæng. Forandring kan kun ske, hvis de underliggende, ubevidste processer, der forårsager problemet, adresseres. Gennem ST-behandling kan vi identificere og transformere disse underbevidste årsager til sygdomme og forstyrrelser, hvilket resulterer i ophør af symptomerne.

Forbindelsen mellem mentale og fysiske interaktioner

 

Glatte muskler udgør en afgørende del af vores fysiologi, idet de driver processer som fordøjelse, blodgennemstrømning og vejrtrækning. Disse muskler, der også udgør kirtlerne, er primært underlagt den ubevidste styring fra sindet, hvilket betyder, at vi ikke kan kontrollere dem bevidst. Deres komplekse aktivitet opretholder kroppens vitale funktioner på en måde, der ligger uden for vores bevidste opmærksomhed.

 

Det centrale i alt dette er erkendelsen af, at ud over den bevidste kontrol af skeletmuskler er de glatte musklers virkning den primære forbindelse mellem mentale og fysiske interaktioner. Når sindet er i balance, fungerer kroppen normalt. Men når sindet er forstyrret, påvirker det kroppen gennem de glatte musklers reaktioner, som vi ikke kan kontrollere bevidst.

 

Dette er især tydeligt ved tilstande som mavetarmproblemer, hvor aktiviteten i de glatte muskler initieres af hjernen på en ubevidst måde. Derfor giver det mening at behandle psykogene sygdomme ved at adressere de underliggende, ubevidste processer, der forårsager disse problemer. Glat muskulatur reagerer på konditionering gennem det autonome nervesystem, og mange fysiske lidelser er direkte resultatet af hjernens signaler til dette system, som aktiverer glatte muskler i kroppen.

Glatte muskler spiller en afgørende rolle i kroppens funktioner, og deres dysfunktion kan føre til en række alvorlige lidelser. Et eksempel herpå er bronkialastma, hvor glatte muskler i bronkialgangene i lunger og hals kan lukke sig og forårsage potentiel livstruende vejrtrækningsproblemer.

 

 

Irritabel tarmsyndrom er endnu et eksempel, hvor dysfunktionel mobilitet og immobilitet af de glatte muskler i mavetarmkanalen, kombineret med effekterne af relaterede kirtler, kan forstyrre fordøjelsesprocessen og resultere i symptomer som smerte, oppustethed og uregelmæssig afføring.

 

 

Desuden kan spænding og migrænehovedpine skyldes aktivitet i glatte muskler, der skaber øget tryk i kraniet, hvilket resulterer i smertefulde symptomer.

 

Det er vigtigt at forstå, at disse musklers funktioner ikke kun påvirkes af fysiske faktorer, men også af mentale faktorer som stress, traumer og andre psykologiske belastninger. Disse mentale påvirkninger kan resultere i unormal aktivitet i de glatte muskler og deres tilknyttede strukturer, hvilket yderligere komplicerer kroppens normale funktioner og kan føre til alvorlige helbredsproblemer.