Behandling af OCD & tvangshandlinger

OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand - tidligere kaldet tvangsneurose) er kendetegnet ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Ved OCD forårsager påtrængende tanker svære lidelser. En person med OCD gør ofte en betydelig indsats for at forsøge at undertrykke eller stoppe deres uønskede tanker (tvangstanker). Dette indebærer normalt gentagelse af bestemt adfærd eller vaner igen og igen. Ofte af frygt for at der ellers vil ske noget katastrofalt. Adfærden og vanerne, kendt som tvangshandlinger, kan forstyrre en persons livskvalitet ganske betragteligt.  

OCD & tvangshandlinger

OCD er en angstlidelse, der gerne involverer en uønsket tvangstanke og tvangshandling, der skal udføres uendeligt.

 

Man udfører gerne denne tvangshandling, da man forestiller sig, at der ellers kunne gå hen og ske noget slemt

 

På et logisk og rationelt niveau ved man selvfølgelig godt, at handlingerne er dybt irrationelle og ulogiske, men trangen til at fortsætte er så stor, at man ikke kan stoppe adfærden.  

 

Problemet med OCD opstår i hverdagen, hvor det pludseligt bliver et problem at tænke, føle og handle naturligt. Tvangshandlingerne kan komme til at fylde så meget, at det bliver en forhindring at leve et nogenlunde normalt liv. 

OCD: når underbevidstheden har skabt en løsning, der er blevet et problem

 

Psyken har på sin egen måde håndteret en konflikt mellem tab af kontrol (kaos) og genvunden kontrol (orden). Dette kan ske ved at tælle et mønster før man går ud af døren, gentage nogle sætninger eller gøre bestemte handlinger (slukke og tænde lyset). Disse ritualer finder sted fordi de virker beroligende og afstressende.

 

Andre forsøger at klare deres uønskede tanker ved at ty til kompulsiv (tvangs) adfærd – for eksempel ved gentagne gange at kontrollere, at komfuret er slukket. Dette er kontraproduktivt og tjener kun til at opretholde den tilhørende adfærd. Det kan også udvikle sig til en besættelse, hvor man skal tjekke strømmen flere gange, før man forlader huset, og hvor man samtidig tror, at det vil føre til katastrofe, hvis man ikke gør det.

 

Vi har altså en konflikt i form af en anspændthed og stress og vi har en løsning i form af tvangshandlingen, der medvirker en følelse af afspænding og afslappethed. Problemet er naturligvis, at vi nu er blevet afhængige af denne håndteringsstrategi, som ofte skaber nye udfordringer, da den underliggende konflikt ikke er blevet løst. 

Hvordan kan Subliminal Psykologi hjælpe?

Indenfor Subliminal Psykologi forstår man OCD som værende en håndteringsstrategi, der er udviklet i et ubevidst og komplekst samspil mellem bl.a. sindet, hjernen og nervesystemet.

 

Når først en håndteringsstrategi er udviklet i et komplekst samspil mellem sind, psyke og krop, så har man ganske lidt kontrol over den. OCD er en del af psyken, der har lært at løse et problem, og denne del ønsker at fortsætte med dette adfærdsmønster, også selv om andre dele af psyken ønsker en forandring.

 

I dag anvender man normalt kognitiv adfærdsterapi i et forsøg på at ændre de uhensigtsmæssige handlemønstre. Problemet med denne behandlingstilgang er, at OCD-lidelsen sidder i underbevidstheden, og dermed kan være ganske svær at få kontrol over gennem mestringsstrategier.

 

OCD er at forstå som en lidelse, der er en konsekvens af en en gammel håndteringsstrategi. OCD igangsættes fra et ubevidst neurologisk og psykologisk niveau, og derfor skal den også fjernes på dette dybdepsykologiske niveau, nærmere forstået via en subliminal terapeutisk justering af underbevidstheden.

Fakta om OCD

Priser

Læs videre om priser & behandling

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352