Behandling af OCD & tvangshandlinger

OCD (Obsessive-Compulsive Disorder), tidligere kendt som tvangsneurose, er en psykisk lidelse, der præges af tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Disse påtrængende tanker forårsager betydelig lidelse for den berørte. Individet med OCD oplever ofte en intens trang til at kontrollere eller stoppe de ubehagelige og gentagne tanker, kendt som tvangstanker. Dette kan resultere i gentagelse af specifikke handlinger eller ritualer for at lindre angst eller forhindre katastrofale konsekvenser. Disse tvangshandlinger, der er kendetegnet ved gentagne og ofte ritualiserede adfærdsmønstre, har en markant indvirkning på personens livskvalitet og funktionsniveau.

OCD & tvangshandlinger

OCD, eller Obsessive-Compulsive Disorder, er en alvorlig angstlidelse, der manifesterer sig gennem uønskede tvangstanker og tvangshandlinger, som ofte føles uendelige og uundgåelige.

 

De tvangsmæssige handlinger udføres som reaktion på de påtrængende tanker, drevet af en frygt for, at undlade at handle vil medføre alvorlige konsekvenser.

 

På trods af en klar erkendelse af, at disse handlinger er irrationelle og ulogiske på et logisk plan, er trangen til at udføre dem overvældende og uimodståelig.

 

Konsekvenserne af OCD forværres i hverdagen, hvor det bliver en betydelig udfordring at opretholde naturlige tanker, følelser og adfærdsmønstre. De tvangsmæssige handlinger kan blive så dominerende, at de hindrer muligheden for et normalt og funktionelt liv.

Hvordan kan ST-behandling hjælpe?

Indenfor Subliminal Psykologi anskues OCD som en dybt forankret håndteringsstrategi, der er resultatet af et komplekst samspil mellem sindet, hjernen og nervesystemet.

 

Når en sådan strategi først er etableret, bliver den en ufravigelig del af psyken, selvom andre dele af sindet måske ønsker forandring. Det er en del af psyken, der har lært at løse et problem, og som derfor fortsætter med dette adfærdsmønster, på trods af ønsker om ændring.

 

Traditionel kognitiv adfærdsterapi forsøger at ændre de uhensigtsmæssige handlemønstre, men støder ofte på udfordringer, da OCD er dybt forankret i underbevidstheden og derfor vanskelig at kontrollere gennem konventionelle terapeutiske metoder.

 

For at behandle OCD effektivt er det nødvendigt at tackle den på et dybdegående psykologisk og neurologisk niveau. Subliminal terapi tilbyder en målrettet tilgang til at justere underbevidstheden og løse den underliggende konflikt, der driver OCD-symptomerne.

Læs videre om priser & behandling

Fakta om OCD

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked