Behandling af psoriasis & hudlidelser

Næsten 165.000 danskere lider i dag af psoriasis. Selv om årsagen til psoriasis ikke er kendt, så ved man, at der er der en genetisk disponering for udvikling af psoriasis. Endvidere ved man lidelsen kan udløses af psykiske belastninger som stress såvel som fysiske infektioner. Subliminal Psykologi indeholder en nytænkning af årsagen til lidelsens opståen samt ikke mindst behandlingen af psoriasis. 

Psoriasis

Psoriasis er en kronisk og immunologisk hudsygdom, som ikke smitter, og faktisk er en af de mest almindelige hudlidelser. Sygdommen er en betændelsestilstand, der viser sig som afgrænset og skældannende udslæt på huden. 

 

Forekomsten af psoriasis er efter alt at dømme stigende. I alt 125 millioner lider på verdensplan af hudlidelsen.  

 

Der findes i dag ingen behandling, som helbreder psoriasis, men man kan til dels holde sygdommen i skak ved at tage visse forholdsregler, herunder passe på sit stressniveau, søvn, kost og andre forhold. 

 

Psoriasis og andre hudlidelser antages at have multifaktorielle forklaringer dvs. de skyldes en kompleks kombination af medfødt sårbarhed, gentiske og belastning eller stress. Der er altså tale om både biologiske, psykologiske og miljømæssige årsager og vilkår. 

Oplever du forandringer i din hud, så skal du altid kontakte din egen læge!

Normal behandling af psoriasis
 

Har man psoriasis i svær grad, eller drejer det sig om børn med større udbrud af psoriasis, bør man altid henvises til en hudlæge for videre behandling.

 

Diagnosticering og behandling sker dog altid i samråd med din læge. Denne kan forestå lokalbehandling med fugtighedscreme, der mindsker mængden af skæl og blødgør huden Første valg i behandling af psoriasis er ofte binyrebarkhormon-holdige cremer og salver. Dernæst lys.

 

Personer, der er meget plaget af psoriasis, og hvor behandling med cremer og salver ikke er tilstrækkelig, tilbydes behandling med tabletter. Tabletbehandlinger indeholder ex. methotrexat, retinoider, ciclosporin som har en immundæmpende effekt. Disse tablwtbehandlinger er ofte meget effektive, men kan også give en del bivirkninger. I sidste instans, anvendes andre immundæmpende behandlinger, også kaldet biologiske behandlinger.

Behandling af psoriasis med Subliminal Psykologi 

I Subliminal Psykologi forstår man psoriasis som en hudlidelse, der bedst lader sig forklare som et symptom på en forstyrrelse i samspillet mellem kroppens forskellige systemer, herunder bl.a. sindet, hjernen og nervesystemet.

 

En god forklaring på psykosomatiske og immunologiske lidelser skal findes i stress, indre psykologiske konflikter og traumer. Psykisk stress og mental udmattelse skaber nemlig forstyrrelser i nervesystemet, og dette system er hvad der sikrer os, at vi fungerer i overensstemmelse med vores omverden. 

 

Denne forklaring baseres på det forhold, at symptomerne på psoriasis og andre hudlidelser oftest forsvinder helt, eller radikalt mindskes, når man fjerner forstyrrelserne med subliminal terapeutisk behandling

 

Når vi ikke kan handle på eller udtrykke vores følelser og behov er vi nødsaget til at undertrykke dem. Psykisk energi (affekt, følelser og behov) der undertrykkes, kan således presses ud i nervesystemet og udtrykke sig i form i bl.a. psykiske og fysiske symptomer. 

 

Hvor nogen kan reagere med psykiske symptomer i form af depression eller angst, så kan andre reagere med fysiske symptomer i form af migræne eller psoriasis, når de udsættes for større belastning, end de er i stand til at håndtere.

 

Med subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling) anvender man underbevidstheden til at igangsætte den fornødne forandring "indefra" og lokalisere, identificere og fjerne de traumer, komplekser og stressbelastninger, der skaber funktionelle forstyrrelser i samspillet mellem hjerne, sind, underbevidsthed og nervesystem. 

Fakta om psoriasis

Pris & behandling

Læs videre om priser & behandling

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352