Informationsblog

Introduktion til Subliminal Psykologi & ST-behandling 

Subliminal Psykologi repræsenterer et nyt paradigme inden for moderne psykologi, og ST-behandlingsmetoden udgør en kort psykodynamisk terapiform, der transformerer tilgangen til at identificere og løse psykiske og fysiske lidelser.

Læs videre

Hvad er psykosomatisk sygdom?

Indenfor Subliminal Psykologi er det en grundlæggende antagelse, at psykosomatiske lidelser ofte skyldes ubevidste psykologiske og neurologiske forstyrrelser. Når vi undertrykker en følelse eller et behov i stedet for at udtrykke det på en sund måde, vil det ofte ubevidst manifestere sig på en dysfunktionel måde.

Læs videre

Hvad er irritabel tyktarm?

Hvorfor har mere end 800.000 danskere i dag kroniske mavesmerter? Og hvorfor er det så svært, at få hjælp til at blive helbredt for mave-tarm problemer? Læs videre om mavens kompleksitet og de nye behandlingsmuligheder med ST-behandling. 

Læs videre

Hvad er aphantasia? 

Langt de fleste mennesker er fint i stand til at bruge deres indre øje til at visualisere. Men omkring 5 % lider af aphantasia. Læs videre om fænomenet og hvordan man atter kan (genop)træne sig selv til at visualisere.

Læs videre

Gabor Maté 

Forfatter og læge Gabor Maté udfordrer den traditionelle opfattelse af sygdomme ved at understrege betydningen af ​​psykologisk stress, undertrykte følelser og traumer i udviklingen af kroniske lidelser. I stedet for blot at behandle symptomer, argumenterer Maté for nødvendigheden af at identificere og adressere de underliggende årsager til sygdomme, hvilket ofte involverer at udforske dybere psykologiske og emotionelle dimensioner. 

Læs videre

Norman Doidge & neuroplasticitetens muligheder

Den candiske psykiater Norman Doidge arbejder for at fremme forståelsen af hjernens plasticitet, hvilket betyder hjernens evne til at omforme sig selv gennem livet. Ved at fremhæve hjernens plasticitet har Doidge åbnet døren for nye behandlingsmuligheder for en række kroniske lidelser, herunder smertelidelser, neurologiske lidelser og psykiske lidelser. Hans arbejde har inspireret forskere, klinikere og patienter til at udforske og implementere innovative terapeutiske tilgange.

Læs videre

Professor Daniel Spiegel: En pioner inden for hypnose

Professor Daniel Spiegel er en fremtrædende skikkelse inden for hypnose, med en karriere der strækker sig over flere årtier. Hans banebrydende forskning og innovative tilgange har haft en dybtgående indflydelse på både klinisk praksis og videnskabelig forskning i hypnose, hvilket har revolutioneret forståelsen og anvendelsen af denne terapeutiske metode.

Læs videre

På sporet af det tabte selv: Ifølge Arno Gruen

Gruen mente, at undertrykkelse af autentiske følelser og indre konflikter kan manifestere sig som fysiske symptomer og sygdomme. nsker vi ægte helbredelse er det nødvendigt at forstå og bearbejde disse dybere følelsesmæssige og psykologiske årsager, frem for blot at behandle symptomerne. Gruens arbejde understreger vigtigheden af at leve et autentisk liv, hvor vi er i kontakt med vores sande følelser og behov, som en vej til både mental og fysisk sundhed.

 

Læs videre

Komplekst traume & kronisk sygdom

Der tales i dag om, at langvarig eksponering for stress og traumatiske begivenheder kan føre til en dysregulering af det autonome nervesystem og det endokrine system, hvilket resulterer i kronisk inflammation og en øget sårbarhed over for sygdom. Hvordan skal vi forstå komplekst traume og dets indvirkning på sind, hjerne og krop?

Læs videre

Glat muskulatur og nervesystemet

Glatte muskler findes i hele kroppen, og de tjener en række vigtige funktioner. De er i maven og tarmene, hvor de hjælper med fordøjelsen og opsamlingen af næringsstoffer. Men de kan også skabe problemer.

Læs videre

Hvad er et forskellen på hypnose & Subliminal psykologi?

Hvad er i forskellen på hypnose og Subliminal Psykologi? på hypnoterapi og ST-behandling? Begge terapeutiske behandlingsmetoder arbejder i underbevidsthedens domæne, modsat ex. kognitiv terapi, der arbejder i bevidsthedens domæne. Men der er afgørende forskelle på behandlingsmetoderne. Læs mere om forskellene nedenfor.

Læs videre

Psykoterapi der går ad nye veje

ST-behandling er en kort psykodynamisk behandlingsform, hvor man så at sige “går ad bagvejen”, og skaber resultater på ganske kort tid. Hvor de fleste terapiformer handler om at man personligt og bevidst skal lære at forstå årsagen til sine problemer og/eller ændre tankemønstre og adfærd, så fokuserer man i ST-behandling på at lade underbevidstheden selv bearbejde og udvikle de problemer.

Læs videre

Hvad er Neuroplasticitet?

Neuroplasticitet refererer til hjernens evne til at omorganisere sig selv ved at danne nye forbindelser mellem neuroner. Dette fænomen spiller en central rolle i forståelsen af, hvordan vores hjerner kan tilpasse sig og ændre sig som følge af erfaring, indlæring og endda tankeprocesser.

Læs videre

Hvad er superbevidsthed

Et centralt element i Subliminal Psykologi og ST-behandling, er anvendelsen af et superbevidst domæne i sindet. Vi kalder det Superbevidsthed. Det er noget andet end underbevidsthed og normal bevidsthed. Uden dette domæne, så ville man ikke kunne foretage afgørende forandringer i hjernen. Men hvad er superbevidsthed og hvad kan de superbevidste tilstande?

Læs videre

Hvad er traume & hvordan behandler man det?

Et traume er en psykisk eller fysisk skade eller stressende begivenhed, der kan forårsage stor smerte, angst eller frygt. Det kan være resultatet af en barndom uden følelsesmæssig omsorg, voldsom oplevelse, såsom ulykker, svigt eller tab af en elsket. Traumer kan have en langvarig indvirkning på en persons mentale og følelsesmæssige velvære. ST-behandling giver mulighed for at ændre traumets virkning og skabe nye muligheder for frihed og velvære. 

Læs videre

Hvad er traume & hvordan behandler man det?

I dagens moderne samfund er spørgsmålet om psykologisk stress og traumer mere relevant end nogensinde før. Hvordan påvirker disse erfaringer vores daglige liv, vores relationer og vores generelle velbefindende? I denne artikel vil vi udforske psykologisk stress og traumer, deres virkninger på krop og sind, og nye tilgange til at håndtere disse udfordringer. Lad os begynde med at definere, hvad psykologisk stress og traumer faktisk indebærer.

Læs videre

Vores to hjernehalvdele

Menneskehjernen består af to hjernehalvdele, kaldet højre og venstre hjernehalvdel. Hver hjernehalvdel har forskellige funktioner og specialiserer sig i forskellige opgaver. For eksempel styrer den venstre hjernehalvdel ofte sprog, matematik og logisk tænkning, mens den højre hjernehalvdel er mere involveret i kreativitet, billedgenkendelse og rumlig opfattelse. Samspillet mellem de to hjernehalvdele er afgørende for vores overordnede kognitive funktioner og adfærd.

Læs videre

Udfordringer ved at evidensbasere ST-behandling

Neuroplasticitet refererer til hjernens evne til at omorganisere sig selv ved at danne nye forbindelser mellem neuroner. Dette fænomen spiller en central rolle i forståelsen af, hvordan vores hjerner kan tilpasse sig og ændre sig som følge af erfaring, indlæring og endda tankeprocesser.

Læs videre