Behandling af kroniske smerter

Smerter er kroppens måde at signalere til psyken, at noget kræver opmærksomhed. Uden smerter ville vi få store problemer. Men meget ofte bliver smerte siddende i kroppen længe efter, at det oprindelige problem er løst eller gået i sig selv. Sådanne smerter kaldes for kroniske smerter. Omkring 800.000 danskere lider af kroniske smerter, og subliminal terapeutisk behandling er en ny mulighed for komme smerterne til livs, eller reducere dem ganske betragteligt. 

Behandling af kroniske smerter

Generelt forstås kronisker smerter som værende smerter, der varer ved i over tre måneder, og hvor der ikke længere kan findes en organisk eller fysiologisk årsag til smertens fortsatte tilstedeværelse. Smerten burde ikke være der, men det er den alligevel. 


Kroniske smerter kan inddeles i forskellige typer alt efter årsag, hvor de sidder, eller hvorvidt den fysiske eller psykiske del dominerer.

 

Eksempler på forskellige typer af kroniske smerter:

 • Kroniske rygsmerter
 • Gigtsmerter/ledsmerter
 • Smerter efter nerveskade (neurogene smerter)
 • Fibromyalgi
 • Piskesmæld
 • Kronisk hovedpine

Sådanne længerevarende smerter kan gå væk af sig selv igen, men de kan også fortsætte resten af livet. De kan få deres eget liv i kroppen, være periodiske eller permanente. Kroniske smerter er ikke en sygdom, men snarere en tilstand, som kan medføre væsentlige ændringer af både fysiske evner, psykiske og sociale forhold.

Oplever du kroniske smerter bør du altid tale med din læge om disse symptomer.

Sundhedssystemets behandlingstilbud

 

Behandlingsmulighederne afhænger helt af årsagen, men følgende behandlingstilbud findes i det danske sundhedsvæsen:  

 • Operation
 • Smertestillende medicin
 • Ergoterapi og hjælpemidler
 • Fysioterapi
 • Samtaleterapi
 • Sociale foranstaltninger (rehabilitering, pension eller andet)
 • Smerteskole

Hvordan kan Subliminal Psykologi hjælpe?

Kroniske eller længerevarende smerter forstås indenfor Subliminal Psykologi som en konsekvens af forstyrrelser i forholdet mellem bl.a. sindet, hjernen og nervesystemet.

 

Kroppen husker smerte

 

Når først sindet, hjernen og det autonome nervesystem har lært at skabe smerte som et mønster, så kan smerten fortsætte længe efter at dens oprindelige formål er ophørt med at eksistere.

 

Den oprindelige kilde til smerten ex. skaden, bruddet, betændelsen, forstivningen eller sygdommen er ikke længere til stede, kun smerten - det neurologiske smertesignal - er fortsat tilstede.

 

Vi kan altså ikke forvente, at kunne helbrede smertelidelserne gennem behandling af kroppen, men skal i stedet behandle de neurologiske og psykologiske forstyrrelser, der befinder sig i nervesystemet. 

Subliminal terapeutisk behandling

Ønsker man at blive fri af kronisk smerte, så skal man have lokaliseret, identificeret og fjernet de psykologiske og neurologiske impulser, der fortsat forstyrrer kroppen og skaber unødvendig smerte og lidelse.

 

Med subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling) fjerner eller reducerer man kronisk smerte ved at justere den neurologiske og psykologiske indflydelse, der synes at kunne fastholde eller forlænge smertesignalerne i kroppen.

 

Når den neurologiske og/eller psykologiske årsag og forstyrrelse er opløst, så forsvinder eller radikalt mindskes de kroniske smerter.

*Før man påbegynder behandling med Subliminal Psykologi så skal man altid udelukke, at der ikke er organisk eller somatisk årsag til smerterne. Kontakt derfor altid din læge, hvis du har ondt eller kroniske smerter. 

 

Fakta om kroniske smerter

 

 

Priser

 

Læs videre om priser & behandling

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352