Behandling af irritabel tyktarm

I dag lider mere end 800.000 danskere af irritabel tyktarm. Irritabel tyktarm er dermed en særdeles hyppig mave-tarmsygdom, som ofte forringer livskvaliteten ganske betragteligt. Med subliminal terapeutisk behandling får du endelig mulighed for at leve et liv uden kroniske mavesmerter.

Bedre forklaring på årsagen til irritabel tyktarm

Der findes endnu ingen lægevidenskabelig forklaring på hvorfor irritabel tyktarm og forskellige kroniske mavetarmlidelser opstår. Derfor har man heller ikke i dag en lægevidenskabelig behandlingsmetode, der med sikkerhed kan helbrede lidelserne. 

 

Indenfor Subliminal Psykologi forstår man irritabel tyktarm, såvel som en række af andre kroniske mavetarmlidelser, som et symptom på forstyrrelser i samarbejdet mellem bl.a. sindet, hjernen og nervesystemet.

 

Denne forklaring baseres på det forhold, at symptomerne på irritabel tyktarm oftest forsvinder fuldstændigt, eller radikalt mindskes, når man fjerner de psykologiske og neurologiske forstyrrelser med subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling). 

Har du kroniske smerter i maven, så skal du altid kontakte din egen læge!

En irritabel tyktarm bliver atter til en normal tyktarm med ST-behandling

Mavetarmlidelser forårsaget af hyperaktive neurologiske impulser kaldes psyko-fysiske, psyko-geniske eller psyko-somatiske, da de involverer både psykiske og neurale processer, der resulterer i uhensigtsmæssig fysiologisk aktivitet i tarmen.

Smerten i tarmen er symptomet; hjernens signalforstyrrelser er årsagen.

Subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling) har til formål, at korrigere de neurologiske impulser, der er ansvarlige for kroniske forstyrrelser i mavetarmkanalen.

 

Når de forstyrrende neurologiske impulser er korrigeret forsvinder symptomerne på tarmlidelsen normalt øjeblikkeligt, eller smerterne mindskes markant (forventet minimum 80% forbedring).

*Før man påbegynder ST-behandling skal man altid sikre sig, at man er grundigt undersøgt hos sin læge, og er tilbudt tilgængelige offentlige behandlingsmuligheder. 

Læs videre om priser & behandling

Fakta om irritabel tyktarm

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked