Behandling af funktionelle lidelser

Funktionel sygdom eller funktionel lidelse (også kaldet BDS - Bodily Distress Syndrome) er en tilstand, hvor den ordinære funktion ved en kropsproces er forstyrret, men hvor kroppen og organerne tilsyneladende er normale ved undersøgelse. ST-behandling er ny mulighed for at vende tilbage til en uforstyrret kropsproces og en hverdag med funktionalitet og indre sammenhæng. 

Hvad er funktionel lidelse (BDS)?

En funktionel lidelse (BDS) er en medicinsk tilstand, der forringer den normale funktion af kropslige processer.

 

Funktionelle lidelser er en samlebetegnelse for en gruppe af sygdomme, hvor man er belastet af eller bekymret over fysiske symptomer, som gør det vanskeligt at fungere i hverdagen.

 

Kendetegnende for funktionelle lidelser er, oplevelsen af fysiske symptomer, der forårsager udtalt bekymring og ubehag og som lægerne ved grundig udredning ikke kan finde en tilfredsstillende fysisk forklaring på.

 

Symptomerne kan altså ikke tilskrives andre kendte eller veldefinerede diagnoser.  

 

Eksempler på specifikke hyppige syndromdiagnoser, der hører ind under betegnelsen funktionel lidelse, er:

 • Kronisk træthedssyndrom (CFS)
 • Fibromyalgi
 • Irriteret tyktarm (Colon irritable - IBS)

 • Kronisk piskesmæld

 • Kronisk smertetilstand

 • Syndrom-X

 • Bækkenløsning

 • Overfølsomhed fx (MCS)

  – El
  – Dufte
  – Kemikalier

 • andre syndromer med primært neurologiske symptomer og generaliserede muskelskelet-smerter (fibromyalgi).
Har du en funktionel lidelse, så skal du altid kontakte din egen læge!

Om fibromyalgi

 

Fibromyalgi er en reumatologisk sygdom (gigtlidelse) der er kendetegnet ved smerter i musklerne, træthed og nedsat fysisk udholdenhed. Gigt er en samlet betegnelse for sygdomme eller tilstande med symptomer fra bevægeapparatet (ryg, led, sener, muskler), bindevæv og/eller indre organer. Der findes flere hundrede forskellige gigtsygdomme.

 

Fibromyalgi kendetegnes ved en kronisk smertetilstand i kroppen, der er defineret ud fra en række fysiske symptomer. De præcise årsager til sygdommen og sygdomsprocessen er stadig uafklarede. Fibromyalgi opstår sandsynligvis i et samspil mellem genetiske, hormonelle, miljømæssige og adfærdsmæssige forhold (multifaktoriel). Også genetiske forskelle på, hvordan man opfatter smerte kan have betydning for udviklingen af sygdommen.

Videnskaben kan ikke finde årsagen

 

Forskellige forskere har gennem mange år ledt efter årsagen til funktionelle lidelser opståen. Indtil videre har man ikke fundet et entydigt svar. Heldigvis ved man i dag meget mere om de forskellige årsager, der har betydning for udviklingen af en funktionel lidelse (BDS). 

 

En funktionel lidelse er en kronisk tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt. Funktionelle lidelser er hvad man kalder 'multifaktorielle'. Det betyder, at der er mange forskellige og ofte ukendte årsager til, at man udvikler en funktionel lidelse.

Hvordan behandles funktionlle lidelser i dag?

I dag behandles funktionelle lidelser (BDS) med gradvis genoptræning, kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og medicinsk behandling. Det er dog ikke alle patienter, der kan blive så raske, at de kan få et normalt arbejdsliv og funktionsniveau.

 

Fokus er derfor rettet mod at hjælpe patienten med at forstå sygdommen og håndtere den, således at hverdagslivet påvirkes mindst muligt. Fokus er på ressorucer og mestringsstrategier.

Hvordan kan Subliminal Psykologi hjælpe?

I Subliminal Psykologi forstår man funktionelle lidelser som værende en konsekvens af forstyrrelser i samspillet mellem kroppen store systemer, herunder sindet, hjernen og nervesystemet.

 

Subliminal Psykologi er en relativ ny terapeutisk metode, der adskiller sig markant fra andre behandlingstilbud ved udelukkende at fokusere på hjernens og underbevidsthedens egne selvregulerende kræfter når det kommer til at helbrede svære kroniske lidelser, herunder funktionelle lidelser.

 

Funktionelle lidelser skyldes ofte en kombination af medfødt sårbarhed og belastning eller stress.

På samme måde som nogen kan reagere med depression eller angst, kan andre reagere med fysiske symptomer, når de udsættes for større belastning, end deres organisme kan klare.

 

Subliminal Psykologi tilbyder en ny behandlingsmulighed, hvor man anvender underbevidstheden til at igangsætte den fornødne forandring "indefra". Med subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling), lokaliserer, identificerer og løser man de stressbelastninger, der menes at forårsage de funktionelle forstyrrelser i samspillet mellem sindet, hjerne og nervesystem.

*Før man påbegynder behandling med Subliminal Psykologi så skal man altid udelukke, at der ikke er organisk eller somatisk årsag til smerterne. Kontakt derfor altid din læge, hvis du mener at have funktionelle lidelser eller andre symptomer, du er bekymret omkring. 

Fakta om funktionelle lidelser

Priser & behandling

Læs videre om priser & behandling

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352