Behandling af stress & udbrændthed

430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag. Hertil er cirka 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer. Med Subliminal Psykologi får du en unik mulighed for at udvikle en forståelse for de dybereliggende årsager til netop din stress, og du får mulighed for at lade din hjerne og underbevidsthed samarbejde om at mindske stresssymptomerne radikalt. 

Usynlig og ubevidst stress er den farligste

Stress er en naturlig fysiologisk reaktion på en bevidst eller ubevidst opfattet trussel, der enten er fysisk eller følelsesmæssig.

 

Stress på kort sigt er ikke farligt, mens stress over længere sigt er nedbrydende for sind og krop.

 

Mange stressbelastninger er gerne skjulte samt ubevidste og dermed kroniske da de ikke bliver løst. De stammer bl.a. fra barndomsoplevelser, tidlig følelsesmæssig programmering og ubevidste psykologiske mestringsformer.

 

Tanker, følelser og forestillinger kan af sig selv igangsætte kroppens fysiologiske stressresponssystem, og man kan kan således let blive fanget i et mønster, hvor ens tanker mobiliserer stresshormoner, der igen mobiliserer flere følelser og bekymringer. 

Ubevidst & usynlig stress

 

Ubevidst stress er den stress, du ikke mærker, men som underbevidstheden og kroppen registrerer og aktivt forholder sig til. Vi kan altså være (kronisk) stresset uanset om vi er bevidst omkring 'stressorer' eller ej. 

 

Eksempler på synlige stressorer i den ydre verden:

 • en presset økonomi
 • et vanskeligt eller usundt arbejdsmiljø
 • travlhed eller konflikter i hjemmet
 • uløste konflikter fra fortiden
 • manglende selvstændighed og autonomi
 • dominerende forældre 


Eksempler på ubevidste og usynlige stressorer i den følelsesmæssige verden:

 • at man ikke kan sige 'nej'
 • at man "pleaser" andre
 • har svært ved at sætte grænser
 • er bange for at blive efterladt
 • føler sig overset
 • har lavt selvværd
 • har skam og skyldfølelser

 

Det er vigtigt, at man finder og forstår årsagen til ens personlige stressbelastning - 'stressorerne' -  og her er Subliminal Psykologi særdeles effektivt til at skabe direkte klarhed om årsagen til ens stress og ikke mindst finde løsningen til at blive stressfri. 

Hvordan kan Subliminal Psykologi hjælpe?

Stress og udbrændthed er altid meget personligt, og derfor er det også afgørende for den enkelte, at få selvindsigt og viden omkring årsagen til stressbelastningen. Man skal forstå hvorfor man i grunden modarbejder sit eget bedste med en usund eller opslidende adfærd. Når man får viden om årsagen til stress eller udbrændthed, så bliver et muligt at gribe livet an på en ny og mere autentisk måde. Her kan forandring og sundere adfærd finde sted.

 

Kroppen (sindet, hjernen og nervesystemet) har det med at udvikle adfærdsmønstre og strategier, der kan være vanskelige at forstå eller ændre på med rationel tænkning og viden. Vi forstår sjældent de mere ubevidste motiver for vores gøren og laden. 

 

Indenfor Subliminal Psykologi behandler man stress ved at lokalisere og identificere de følelsesmæssige dele af ens livshistorie, der fastholder krop og psyke i anspændthed og stresstilstande. 

 

Subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling) giver mulighed for at forstå årsagen til stressbelastningerne og ikke mindst mulighed for at lade underbevidstheden hjælpe med at regulere de ofte dybereliggende indre konflikter, der fastholder og forstærker stressbelastningerne. 

*Før man påbegynder behandling med Subliminal Psykologi så skal man altid udelukke, at der ikke er organisk eller somatisk årsag til smerterne. Kontakt derfor altid din læge, hvis du har vedvarende uro i kroppen, ondt eller kroniske smerter. 

Fakta om stress

Priser

Læs videre om priser & behandling

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352