Behandling af angst

Omkring 400.000 danskere er med en angstlidelse, hvilket gør angst til den sygdom i Danmark, der koster samfundet mest i produktionstab. Angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt, men udvikler den sig til en kronisk lidelse, så er der behov for hjælp. 

Hvad er nyt?

 

Indenfor Subliminal Psykologi forstår man angst som værende en konsekvens af livserfaringer. Angst opstår ikke 'af sig selv', men skyldes tidligere erfaringer og stressfulde situationer, hvor man har mistet evnen til opretholde indre psykisk ligevægt og emotionel integritet. Sådanne livsbegivenheder kaldes også for traumer

 

I dag anvender man normalt kognitiv adfærdsterapi, samtaleterapi eller psykiatrisk (medicinsk) behandling til behandling af angst. Problemet med disse behandlingsformer er, at man ofte ikke får løst problemet, der hvor problemet er skabt og sidder: i underbevidstheden.

Almindelige angsttegn og symptomer omfatter:

 

  • At føle sig nervøs, rastløs eller anspændt.
  • At have en følelse af forestående fare, panik eller undergang.
  • At have en øget puls.
  • Vejrtrækning hurtigt (hyperventilation).
  • Svedende.
  • Rystende.
  • Føler sig svag eller træt.
  • Besvær med at koncentrere dig eller tænke på andet end den nuværende
  • bekymring.

Behandling af angst

 

Indenfor Subliminal Psykologi forstår man angst som en konsekvens af forstyrrelser i samarbejdet mellem kroppens forskellige store systemer, herunder sindet, hjernen og nervesystemet.

 

Når først en angst er udviklet som et adfærdsmønster i kroppen, så har man ganske lidt kontrol over hvordan angstkomplekset fungerer i tanker, følelser og handlinger. En angst reguleres og administreres nemlig automatisk via underbevidstheden og det autonome nervesystem. 

Hvordan kan Subliminal Psykologi hjælpe?

I Subliminal Psykologi forstår man angst som en overbelastning af vores naturlige flygt-eller-kæmp-stressrespons

 

Vores krop og organisme (hjerne, sind, underbevidsthed og autonome nervesystem) kan af forskellige årsager udvikle en voldsom psykologisk og fysiologisk modstand mod bestemte dyr, sociale sammenhænge, situationer, fænomener mv.

 

Når først kroppen har udviklet en bestemt modstand, et traume eller en blokering, så kan dette reaktionsmønster fastholdes uanset hvor uhensigtsmæssigt, begrænsende og smertefuldt det måtte være.

 

En angstreaktion igangsættes fra et ubevidst neurologisk og psykologisk niveau, og skal derfor også fjernes på dette samme niveau, hvor det i sin tid blev skabt. 

Subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling) sigter udelukkende mod at lokalisere, identificere og fjerne de ubevidste neurologiske og emotionelle forstyrrelser, der er betingelsen for igangsættelse af angsten. Når denne eller disse er fjernet, så har man også fjernet årsagen til angstreaktionen og krop og psyke vender tilbage til sin normale utraumatiserede sundhedstilstand. 

*Lider du af angst så bedes du kontakte din læge og eventuelt få en lægefaglig og evt. psykiatrisk vurdering af din lidelse og dens omfang. ST-behandling er et tilbud til dig, der er undersøgt og vurderet af din læge, der kender din diagnose og i et vist omfang forstår dens omfang og virkning. 

Fakta om angst

Priser

Læs videre om priser & behandling

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352