Psykoterapi der går ad nye veje 

Indledning

ST-behandling repræsenterer en kortvarig, psykodynamisk tilgang til terapi, der adskiller sig markant fra mere konventionelle metoder. Mens mange terapiformer fokuserer på personlig forståelse og bevidst ændring af tankemønstre og adfærd, retter ST-behandling sig mod det ubevidste og superbevidste sind for at bearbejde og løse indre konflikter. Dette betyder, at man ikke nødvendigvis behøver at have en dybdegående forståelse af sine problemer for at opnå bedring; faktisk kan det være mere gavnligt at lade de underliggende processer arbejde uden aktiv indgriben. Denne tilgang repræsenterer en væsentlig afvigelse fra den konventionelle terapi, der ofte er baseret på kognitiv forståelse og selvrefleksion.

Almindelig psykoterapi

Moderne psykoterapi indbefatter en mangfoldighed af tilgange, hvoraf kognitiv psykologi og metakognitiv adfærdsterapi regnes blandt de mest udbredte og velansete. Disse tilgange sigter mod at forøge forståelsen for ens egne tanker, følelser og adfærdsmønstre med det formål at bedre håndtere og løse personlige problemer samt eventuelt give slip på dem.

 

Formålet med psykoterapi er at håndtere og mestre psykiske udfordringer ved at tackle og harmonisere de emotionelle og mentale processer, der påvirker både psyke og krop. Dette indebærer ofte en indsats for at forene indre konflikter og emotionelle splittelser.

 

Mange, der søger terapeutisk hjælp, er bekendt med den traditionelle samtaleterapi, ofte omtalt som 'the talking cure', som Freud introducerede. Denne form for terapi har sine fordele, da det at kunne tale åbent om ens problemer og oplevelser med en lyttende og accepterende terapeut kan være afgørende. Ofte opstår mentale og psykiske problemer, fordi vi har følt os alene med vores følelser, traumer og erfaringer.

 

Dog har moderne terapiformer, såsom kognitiv psykologi og adfærdsterapi, en begrænsning ved primært at arbejde med det, der er bevidsthed om. Dette betyder, at man ikke altid når ned i det ubevidste eller komplekse traumatiske strukturer. Resultatet kan være en overfladisk behandling, hvor problemerne måske ikke forsvinder helt, men man lærer at håndtere dem bedre.

 

Typisk oplever man en vis lettelse efter en række terapisessioner, men for at ændre dybtliggende traumer og komplekse strukturer kræves ofte en længerevarende og dybere psykoterapeutisk proces, der kan strække sig over flere år. Derfor kan det ske, at man efter en kortere terapiperiode vender tilbage til de samme mentale udfordringer. Ikke desto mindre er der videnskabelig evidens for, at terapi i de første måneder ofte medfører en forbedring i velbefindenheden.

Psykiske problemer sidder dybt i nervesystemet

Psykosociale problemer er meget mere komplekse end noget, vi kan løse med logik og fornuft alene. Hvis det var så enkelt, kunne vi bare fortælle os selv, at der ikke er noget at være bange for, og så ville angsten forsvinde. Men sådan fungerer det ikke.

 

Der er en stor forskel mellem, hvad vi føler i kroppen, og hvad vi ved med vores fornuft. Vores hjerne og psyke er utroligt komplekse, og de er påvirket af mange forskellige ting samtidig, som vi ikke kan kontrollere med viljestyrke alene. Vores dybeste følelser og traumer sidder så dybt i os, at vi ikke kan ændre dem bare ved at tænke anderledes eller lære mere.

 

Selvom kognitiv terapi og selvindsigt kan hjælpe, har de deres begrænsninger, fordi de mest arbejder på et logisk niveau. De kan ikke nå de dybere områder af vores sind, hvor traumer og stærke følelser ligger. For eksempel, hvis du har en fobi for hunde, kan du ikke bare fjerne den ved at bruge fornuft og logik.

 

Uanset hvor meget vi forstår med vores rationelle del af hjernen, kan vi ikke direkte ændre de mere primitive dele af hjernen, der styrer vores reflekser og automatreaktioner. Derfor kan problemer som præstationsangst, social angst, fobier eller migræne ikke løses helt med logik og fornuft alene.

ST-behandling 

 

Subliminal terapeutisk behandling udgør en effektiv og kortvarig form for psykodynamisk terapi, der trænger dybt ind i underbevidsthedens dybdepsykologiske processer og resulterer i hurtige og vedvarende forandringer. Denne tilgang, som ikke findes inden for akademisk psykologi, konventionel psykoterapi eller lægevidenskab, fokuserer på at justere og ændre de aspekter af psyken, der ligger uden for bevidsthedens umiddelbare rækkevidde.

Mens kognitiv adfærdsterapi typisk lægger vægt på selvindsigt, adfærdsændring, mestringsstrategier og ny viden, prioriterer Subliminal Psykologi overgivelsen af styringen til et såkaldt superbevidst domæne i psyken for at løse problemerne. Subliminal terapeutisk behandling tillader altså superbevidstheden at identificere og løse problemerne uden klientens direkte indblanding.

 

Subliminal Psykologi bygger på følgende antagelser:

 

  • Psyken består af bevidsthedsfænomener, komplekser eller livserfaringer, der indeholder læring og har en autonomi.
  • Superbevidste kræfter i sindet bør anvendes til at lokalisere, identificere og helbrede disse psykoaktive "dele", som skaber problemer på grund af forkert eller traumatisk læring.
  • Personen, der oplever problemet, kan ikke selv løse det, da personen er en del af problemet.


Vi besidder alle superbevidste evner, der strækker sig ud over vores bevidste forståelse, og disse selvregulerende kræfter kan og bør aktiveres for at skabe hurtige og vedvarende forandringer. I en let trance tilstand kan "superbevidste" evner aktiveres, og her kan man med næsten kirurgisk præcision finde årsagen til sit problem og iværksætte den nødvendige løsning. På denne måde adresserer man både det psykologiske eller fysiologiske problem ved at lade underbevidstheden identificere den psykologiske årsag og løse den indre konflikt.