Psykoterapi der går ad nye veje 

ST-behandling er en kort psykodynamisk behandlingsform, hvor man så at sige “går ad bagvejen”, og skaber resultater på ganske kort tid. Hvor de fleste terapiformer handler om at man personligt og bevidst skal lære at forstå årsagen til sine problemer og/eller ændre tankemønstre og adfærd, så fokuserer man i ST-behandling på at lade underbevidstheden selv bearbejde og udvikle de problemer, i form af bl.a. komplekser og traumer, der fastholder sind, psyke og krop i fastlåste konflikter. Man behøves altså ikke forstå sine "problemer" for at få det bedre - faktisk er det på mange måder bedre, at man ikke selv aktivt prøver at løse sine problemer. En lang række kroniske lidelser kan og skal helst løses af psykens egne selvregulerende kræfter. Dette gælder i særdeleshed psykosomatiske problematikker, som man meget sjældent kan ændre på gennem tilegnelse af ny viden og selvindsigt. 

Almindelig psykoterapi

 

Der er mange forskellige måder at arbejde med sindet og psyken på. I dag er kognitiv psykologi og metakognitiv adfærdsterapi populære metoder og terapiformer hos psykologer og psykoterapeuter. 

 

Disse metoder handler overordnet om at man skal blive bedre til at forstå sine tanker, følelser og adfærd. Derigennem kan man blive i stand til at kunne håndtere og løse de problemer, som man måtte gå rundt med og/eller lære, at give slip på dem. 

 

Psykoterapi handler om at løse psykiske problemer dvs, at blive bedre til at mestre de emotionelle, mentale begivenheder, der har haft (negativ) indflydelse på ens psyke (og krop), og man vil hertil søge at harmonisere og forene de indre konflikter og emotionelle splittelser, der er opstået i psyken.

 

De fleste, der taler med en psykolog eller psykoterapeut kender til den form for samtaleterapi, som Freud kaldte ‘the talking cure’. Den har mange gode fordele. Det er altid vigtigt, at få talt om sine problemer og sine personlige oplevelser med et menneske, der lytter, accepterer og er imødekommende. Vores mentale og psykiske problemer opstår jo netop oftest fordi vi har været alene med vores egne følelser, traumer og erfaringer. 

 

Vores fornuft, logik og rationalitet har sine begrænsninger

 

Det overordnede problem med kognitiv psykologi, adfærdsterapi og indsigtsterapi mv., er, at man arbejder snævert med det man kan forstå, dvs. det, der er bevidsthed til at tænke om og tale omkring. Man kommer altså ikke dybt ned i det ubevidste, ned i traumerne og kompleksstrukturen. Man bliver i overfladen af hjernen og sindet, og dermed oplever mange også, at problemerne ikke rigtigt forsvinder, men at man til dels kan lære at mestre dem bedre. 

 

Har man overstået sine obligatoriske 8-10 samtaler ved en psykolog, så mærker man måske en vis lettelse, men traumerne og kompleksstrukturen (der sidder i underbevidstheden) får man sjældent ændret tilstrækkeligt på (seriøs psykoterapi tager ofte flere år), og derfor er man ofte tilbage i samme mentale problemtilstand efter fem-seks måneder. Men i de første måneder har man det ofte bedre, og det er der videnskabelig evidens for. 

Psykiske problemer sidder dybt i nervesystemet

 

Psykiske problemer er ikke som matematikopgaver noget man kan løse ved at kigge på dem, finde fejlene og lære af sine fejltagelse. I så fald ville vi jo blot opgive vores hundefobi ved at forstå, at hunde ikke er farlige. Vi ville stoppe med at have angst, når vi lærte, at det er en unødvendig og ubevidst stressreaktion. Vi ville stoppe med at svede under armene, når vi med vores fornuft forstod, at vi er gode nok som vi er. Og vi ville stoppe med at have migræne, når vi indså hovedpinens psykiske natur.

 

Vi ville i grunden kunne læse én af de titusindevis af selvhjælpsbøger, der lover et bedre liv, og herigennem trin-for-trin lære og forstå, hvordan vi løser alle vores personlige problemer. Men sådan er virkeligheden ikke indrettet, den indre psykiske og neurologiske.virkelighed er meget mere kompliceret og anderledes end den ex. matematiske virkelighed.

 

Både vores hjerne, bevidsthed og psyke er uendeligt komplekse systemer, og vores vågne bevidsthed foregår gennem så mange samtidige neurologiske, psykologiske, kemiske, fysiologiske og sociale processer, at det er ganske enkelt umuligt at forstå endsige regulere eller styre alle disse processer med den frie vilje, fornuft eller tænkning. 

 

Vores dybeste livserfaringer såvel som alvorligste traumer befinder sig derudover så dybt i hjernen og nervesystemet, at vi ikke umiddelbart kan ændre deres virkning og effekt gennem nye tanker, mere viden og ny adfærd. Kognitiv samtaleterapi og generel (selv)indsigtsterapi har således sine naturlige begrænsninger fordi man bliver i den rationelle del af hjerne og sind. Man kommer dermed ikke ned i de dybere irrationelle områder af sind, hjerne og nervesystem, hvor bl.a. traumer og komplekser har skabt neurale netværk, herunder kroniske dysfunktionelle adfærds- og reaktionsmønstre.

 

Uanset hvor meget indsigt og forståelse vi får adgang til, så er den rationelle del af hjernen ude af stand til at kommunikere til den mere irrationelle og primitive del af hjernen, at den skal ændre sine neurologiske og fysiologiske reflekser og operationer. Har man præstationsangst, social angst, fobi for hunde eller migræne, så sidder disse bevidsthedsfænomener (dele) så dybt i nervesystemet og hjernen, at den yderste kognitive og rationelle del af hjernen ganske enkelt ikke kan gøre noget ved det.

 

 

Subliminal terapeutisk behandling

 

Subliminal Psykologi og ST-behandling er en effektiv og kortvarig psykodynamisk terapi, hvor man engagerer dybdepsykologiske processer i underbevidstheden, og derigennem skaber hurtige resultater. Særdeles hurtige og varige resultater. Denne form for dybdepsykologisk arbejde anvendes i dag ikke indenfor akademisk psykologi, konventionel psykoterapi eller indenfor lægevidenskaben.

 

Selve ST-behandlingstilgangen er derfor også ukendt for de fleste i dag. 

 

Hvor man med kognitiv adfærdsterapi vil arbejde med selvindsigt, adfærdsændring, mestringsstrategi, mentalisering og ny viden, så vil man indenfor Subliminal Psykologi mene, at vi skal opgive at løse problemerne selv og i stedet skal bør løse problemet ved at lade et ekstrabevidst domæne i psyken justere og ændre på de dele af psyken, der har problemet.

 

Subliminal Psykologi er anderledes fordi man antager:

  1. at psyken består af bevidsthedsfænomener, dvs. dele, komplekser eller livserfaringer (alle psykiske erfaringer/dele indeholder læring),
  2. at underbevidstheden kan og skal lokalisere, identificere og helbrede disse psykoaktive 'dele' (der skaber problemer pga forkert eller traumatisk læring), og slutteligt
  3. at klienten, der har problemet, ikke selv kan løse problemet (klienten er en del af problemet). 

Netop fordi at vi ikke med vores viden og fornuft har adgang til at ændre på nervesystemets programmeringer vil man med subliminal terapeutisk behandling lade underbevidstheden lokalisere, identificere og helbrede problemerne - uden at klienten indblandes! 

 

Vi har alle evner, der rækker langt ud over vores bevidste evner, og disse selvregulerende kræfter kan og skal igangsættes når hurtig og varig forandring skal finde sted. Sådanne "superbevidste" evner kan ganske let engageres i en let trance, og her kan man med nærmest kirurgisk præcision finde årsagen til sit problem vigtigere endnu iværksætte den nødvendige løsning. Man løser altså et psykologisk eller fysiologisk problem ved at lade underbevidstheden selv finde den psykologiske årsag (traumet) og herefter løse den indre konflikt (reaktionen på traumet). 

 

 

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352