Hvad er forskellen på kognitiv psykologi & ST-behandling?

Subliminal Psykologi adskiller sig fra de fleste andre behandlingsmetoder på markedet. Men hvad er egentlig forskellen på kognitiv adfærdsterapi og subliminal terapeutisk behandling? Og hvordan egner ST-behandling sig i forhold til psykoterapeutiske problemstillinger? 

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en af tidens mest anvendte behandlingsmetoder. Kognitiv psykologi er studiet af mentale processer dvs. tanker, opfattelse, hukommelse, læring, sprogbrug, kreativitet, intelligens mm.

Kognitiv adfærdsterapi involverer gerne en kortere behandlingsperiode, der normalt varer i cirka 3. måneder og ofte involverer hjemmearbejde og øvelser.

Kognitiv adfærdsterapi baserer sig på det forhold, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden i skabelsen og opretholdelsen af psykiske problematikker. Ved at forstå disse indbyrdes påvirkninger, så kan man bedre adskille sig fra dem (se KAT-modellen nedenfor).

Psykologer og terapeuter, der har et kognitivt fokus, er interesseret i menneskers tænkning, konceptdannelse og hvordan disse fænomener interagerer med følelseslivet. Det kognitive perspektiv har fokus på hvordan vi modtager og behandler information, og hvordan vi reagerer på og anvender disse oplysninger.

Indenfor kognitiv psykologi har hvert individ en aktiv rolle i udformningen af ​​sin adfærd. I stedet for at mennesket dannes ud fra sine oplevelser, betyder det kognitive perspektiv, at man snarere er, hvad man handlingsmæssigt gør ud fra sine oplevelser.

Således skaber vores tankegang (indstilling, vinkel og attitude) den virkelighed, som vi svarer og reagerer på. Vi skaber vores egen psykologiske virkelighed, der ikke altid passer på virkeligheden (ofte langt fra).

Gennem samtaler fokuserer man på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer der skaber symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst.

Opsumering

Målsætningen med KAT er, at klienten lærer at identificere de dynamikker, mønstre og mekanismer, der skaber problemerne, og derfra skaber nye perspektiver hvorfra klienten kan tænke anderledes om sig selv og sine vanskeligheder, og forhåbentligt handle på en mere konstruktiv måde i fremtiden.

Mestringsstrategier og bevidst psykologisk kompetence er i fokus.

Fokus er på indlæring af nye tankemønstre ved at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative tanker, følelser og adfærd. 

ST-behandling

ST-behandlingsmetoden er udviklet til at skabe dybdepsykologiske forandringer sindet og nervesystemet uden at man skal arbejde med fortidens traumer og lave adfærdsændringer i hverdagen. 

ST-behandling og kognitiv adfærdsterapi ligner hinanden, da man ønsker at skabe forandring gennem ny læring. Men, og dette er et stort men, ST-behandling fokuserer udelukkende på ubevidst læring eller forandring af underbevidstheden, hvor kogntiv adfærdsterapi har fokus på bevidst læring eller forståelse på et bevidst niveau. 

Hvor kognitiv adfærdsterapi giver klienten hjemmeopgaver, øvelser og kræver adfærdsændring og selvindsigt, så vil man med ST-behandling lader undebevidstheden selv identificere og forstå problemet samt iværksætte løsningen. 

ST-behandling kan være et redskab i en normal psyko- eller samtaleterapi, og ST-behandling kan for mange mennesker, der ikke ønsker eller har tiden til, at arbejde med sig selv på et bevidst plan, være en god måde, at få skabt forandringer relativt hurtigt. Ofte kan man med ganske få timers ST-behandling opleve en markant forbedring af sine problemer og lidelser. 

Indenfor Subliminal Psykologi forstår man psyken, som noget, der er opbygget af erfaringer. Nogle af disse erfaringer indeholder god og fornuftig læring omkring virkeligheden, andre erfaringer gør ikke. Disse erfaringer er måske udviklet af traumer, dårligt miljø, stress etc. Mange erfaringer sidder endvidere dybt i underbevidstheden og er så ubevidste og fortrængte, at de kan være meget svære at få løst, integreret eller bevidstgjort gennem almindelig terapi, skemaer og mentaliseringsøvelser.  

Opsumering

Modsat kognitiv adfærdsterapi, hvor klienten bevidst skal istandgøres til at forstå, ændre indstilling til eller håndtere sine tanker og følelser gennem ny læring, arbejde og selvindsigt, så vil man med ST-behandling foretage ubevidst læring eller forandring, dvs. man lader underbevidstheden selv genuddanne (eller fjerne) de psykoaktive dele af sindet, der indeholder usunde idéer, traumer, angst, stress, uholdbare forestillinger og falske begrænsninger.

Man skal som klient intet særligt foretage sig, for at blive fri for sine symptomer eller problemer, og resultatet af ST-behandlingen mærker man ofte meget hurtigt.