Vores problemer handler sjældent om det, vi tror, de handler om!

Vores nutidige problemer skyldes oftest tidligere livserfaringer

 

ST-behandling er udviklet til at helbrede de lidelser og problemer, der er en konsekvens af livserfaringer, dvs. lidelser og problematikker, der udvikler sig som følge af konditionering, prægning eller ubevidst læring. De færreste mennesker fødes med psykiske og fysiske problemer. Disse opstår senere i livet som følge af livserfaringer. Naturligvis ligger der latent i arv og genetik prædisponerede faktorer, der i høj grad er med bestemmende om man udvikler depression, angst, migræne eller irritabel tyktarm. Men for de fleste mennesker gælder, at det er miljøet og livserfaringer (stress, traumer, livsomstændigheder etc.) der sætter skub i disse indbyggede faktorer. 

 

I Subliminal Psykologi antager man, at mange psykiske og fysiske lidelser (der ikke lader sig forklare medicinsk) skyldes at vi i vores psykosociale udvikling, herunder i mødet med omverdenen, ikke altid har haft tilstrækkelige muligheder for at bevare en sund og intim kontakt til vores indre følelsesliv. Vores nervesystem er blevet forstyrret og stresset i sin opbygning og dette medfører dysfunktionelle lidelser.

 

Hvad har forstyrret udviklingen? 

 

Årsagerne kan være mange. Barndommens og ungdommens psykosociale konditionering og tilpasning medfører ofte, at vi undertrykker vores autentiske følelser og behov, og undertrykte følelser har det som regel med at udtrykke sig i indre konflikter, fysiske og psykiske symptomer, lidelse og besvær. Hvorfor og hvordan nervesystemet konditioneres til (ubevidst lærer sig selv) at udvikle leddegigt eller fobier, migræne eller angst, ved vi ganske enkelt ikke. Vi kan ikke engang bevise det videnskabeligt. Der er sandsynligvis multifaktorielle faktorer i spil dvs. flere årsager. Der er helt sikkert både biologiske, psykologiske og sociale eller miljømæssige betingelser til stede.

 

Men det er ikke selve traumet eller livserfaringen, dvs. hundebiddet, den vrede far eller måske mobningen, der er vores problem i dag, vores problem er, at vores personlighed, nervesystem og psyke er opbygget af de erfaringer eller nærmere håndteringsstrategier som vi helt automatisk skabte i mødet med hunden, den vrede far eller drillerierne i skolen.

 

Det er altså vores egne reaktioner og håndteringsstrategier, der i sin tid blev udviklet for at beskytte os, der i dag skaber problemet.

 

Problemet med sindet, hjernen og nervesystemet er, at når først et adfærdsmønster er skabt, så har det en tendens til at blive siddende og arbejde videre i årevis. En håndteringsstrategi, kan sammenlignes med en gibsarm: som midlertidig tilstand ganske gavnlig, men som en permanent tilstand særdeles katastrofal. 

 

Opgaven med ST-behandling, er, at regulere de forstyrrende adfærdsmønstre, der er blevet formet og udviklet som følge af traumer, og som fastholder hjernen, underbevidstheden og det autonome nervesystem i fortsat alarm- og stressberedskab (kronisk stressbelastning/traumatisering). Disse dele eller mønstre fungerer har en autonom kontrol over vores krop og dermed er de i stand til igangsætte smertefulde adfærdsmønstre i kroppen, herunder kroniske lidelser som migræne og irritabel tyktarm. 

 

 

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352