Behandling af PTSD & traumer

PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion eller stressforstyrrelse) er en stressreaktion på en svær psykisk belastning. Tilstanden kan opstå efter meget voldsomme eller oplevelser, hvor man har følt stærk rædsel, hjælpeløshed og intens frygt – for sit eget og/eller andres liv. Tilstanden, der hører til angstlidelserne, er også en naturlig psykologisk reaktion på særdeles ualmindelige og traumatiserende omstændigheder. Med Subliminal Psykologi griber man problematikken og behandlingen af PTSD-lidelsen anderledes an.  

OM PTSD

Posttraumatisk stresslidelse er blevet bredt anerkendt som en lidelse, der især rammer tilbagevendende krigs-veteraner. PTSD adskiller sig fra almindelig stress gennem bl.a. flashbacks til den traumatiserende hændelse der har udløst tilstanden. Disse genoplevelser kan være meget voldsomme og medføre isolation.  
 
Alvorlig PTSD kan være invaliderende både følelsesmæssigt og socialt. 

 

Selvom de ikke opfylder de specifikke kriterier for PTSD, kan konsekvensen af en ​​traumatisk oplevelse manifestere sig som seksuel dysfunktion, generel angst, depression, fobier, tvang, besættelse og mange andre problemer, alt sammen uden at blive anerkendt eller diagnosticeret som en posttraumatisk lidelse. 

 

Den største forskel mellem PTSD og traumer (som du kan læse mere om her) er vigtig at forstå. En traumatisk hændelse er tidsbaseret, mens PTSD er en længerevarende tilstand, hvor man bliver ved med at have flashbacks og genopleve den traumatiske hændelse. Det er naturligt at være bange under og efter en traumatisk situation.

 

  • PTSD er en angstforstyrrelse, hvor lidelsen igangsættes af ydre påvirkninger.
  • Angst opåstår gerne som eftervikninger af traumer og kræver ikke ydre påvirkning eller stimuli. 

PTSD kan udvikles således

 

Frygt udløser på et splitsekund mange ændringer i kroppen. Disse både neurologiske, psykologiske og fysiologiske forandringer aktiveres for at hjælpe kroppen med at forsvare sig mod farer og/eller undgå dem.

 

Sindet og kroppen glemmer aldrig disse ændringer, der bliver skabt af traumet. Tværtimod kan hjernen fortsætte med at tro, at de voldsomme begivenheder fortsat finder sted eller snart finder sted igen. Kroppen er altså i en kronisk alarmtilstand og forventer, at lignende traumatiske begivnheder vil opstå igen.

 

Når hjernen får blot en lille association, der minder den om traumet (ex. en høj lyd eller andre sanseindtryk, negative tanker), så kan stressrespons-delen aktiveres, og man oversvømmes med ubehagelige følelser, stresshormoner og voldsom frygt.

 

PTSD er ikke noget man vælger, det er noget der aktiveres ganske ubevidst. Subliminal psykologisk behandling at fjerne de psykoaktive dele af hjerne og psyke, der er blevet traumatiseret og som fastholder kroppen i fortsat traumatisering og stresstilstand. 

Behandling af PTSD med Subliminal Psykologi

I Subliminal Psykologi forstår man PTSD som en psykisk lidelse eller forstyrrelse, der udviklet i et særdeles komplekst og ubevidst samspil mellem bl.a. sindet, hjernen og nervesystemet bl.a. sindet, hjernen og nervesystemet.

 

PTSD reguleres automatisk via hjernen og nervesystemet - den igangsættes altså fra et neurologisk og ubevidst psykologisk niveau, og skal derfor også fjernes dette niveau. 

 

Den del eller erfaring, der er basis for neurologiske og psykologiske forstyrrelse, dvs. den traumatiske erfaring og den stressreaktion, der har udviklet sig som følge heraf skal lokaliseres, identificeres og fjernes, hvis man ønsker at komme PTSD (og traumer) til livs.

 

Subliminal terapeutisk behandling (ST-behandling) er udviklet til at lokaliserer, identificerer og fjerner man de psykoaktive dele, der skaber forstyrrelser i mellem kroppens forskellige systemer, og som er årsagen til psykiske lidelse såvel som mange smertefulde og kroniske lidelser i kroppen. 

 

ST-behandling virker alene af den årsag, at man anvender kroppens egen helingsproces, i underbevidstheden, en proces, der i dag ikke anvendes indenfor lægevidenskaben eller andre terapeutiske behandlingstilbud.

*Lider du af PTSD så bedes du kontakte din læge og eventuelt få en lægefaglig og evt. psykiatrisk vurdering af din lidelse og dens omfang. ST-behandling er et tilbud til dig, der er undersøgt og vurderet af din læge, der kender din diagnose og forstår dens omfang og virkning. 

 

 

Fakta om PTSD

Priser

Læs videre om priser & behandling

Kontakt os i dag

+4526160352

subliminal.psykologi@gmail.com

Send os en besked

Har du flere spørgsmål? Kontakt os på +4526160352